Scanias tjänstemän i Södertälje säger ja till arbetstidsförkortning och minskad lön. 95 procent av Unionens medlemmar på företaget är för ett krisavtal. IF Metalls medlemmar har ännu inte tagit ställning.

Förhandlingarna om ett krisavtal för de anställda på Scania fortsätter, och tjänstemännen är positiva till en uppgörelse. 95 procent av de 1.500 tjänstemännen på Scania i Södertälje säger ja till att minska arbetstiden med 20 procent och den utgående lönen med tio procent, enligt en undersökning Unionens klubb på företaget genomfört.

Resultatet är kontroversiellt eftersom Unionen centralt, till skillnad från IF Metall, säger nej till avtal om kortare arbetstid om de innebär att den utgående lönen minskas.


Medlemmarnas vilja tydlig

Unionens klubbordförande på Scania i Södertälje, Håkan Thurfjell, bekräftar att Unionen centralt inte ställer sig bakom en sådan uppgörelse, men han tycker att medlemsundersökningen visar vad medlemmarna tycker i frågan.

– Vi måste se till det som är bra för våra medlemmar. Vi kan inte göra det här till en politisk fråga, säger han till Unionens medlemstidning Kollega.

Även IF Metall deltar i förhandlingarna. Enligt klubbordförande Johan Järvklo innebär Scanias förslag inte bara minskad arbetstid och utgående lön på samma sätt som för tjänstemännen. Scania vill också att årets löneförhöjningar fryser inne och att utbetalningen av årets semesterersättning skjuts upp till nästa år.


Möte på onsdagen

IF Metall har ännu inte tagit ställning till förslaget och inte heller gjort någon medlemsundersökning.

– Vi har ett medlemsmöte i morgon då vi ska diskutera frågan, säger Johan Järvklo.