Riksbanksräntan är snabbt på väg mot noll, det tillstånd då det mest kraftfulla penningpolitiska vapnet blir fullständigt verkningslöst. Men vice riksbankschef Lars E.O. Svensson lovar att det finns en ”idiotsäker” utväg, att sänka valutan.

I förra veckan sänkte Riksbanken sin ränta till 1,0 procent, den lägsta räntan i modern tid.

Samtidigt förvarnade banken om att risken är 25 procent att räntan hamnar på 0,0 procent under året.

Ett på fyra, alltså, att Riksbanken över huvud taget inte har någon ränta att spela med när den finansiella stormen drar fram.

Eftersom räntan är penningpolitikens huvudverktyg kan man undra vad Riksbanken då ska göra. Rulla tummarna och hoppas på att det mojnar?

Kraftfullt vapen
Att trycka nya sedlar hjälper inte. Under 90-talets kris ökade den japanska Riksbanken penningmängden med 70 procent. Men den japanska inflationen fortsatte ändå sjunka och ekonomin så gott som kapsejsade.

Men enligt vice riksbankschef Lars E.O. Svensson finns ett kraftfullt vapen kvar att sätta in.

Steg ett är att byta ut inflationsmålet, som i dag ligger på runt 2,0 procents inflation per år, till ett prisnivåmål över en längre tid.

– Riksbanken kan besluta att inflationen i stället ska vara 2,0 procent i snitt över kanske fem år. Det betyder att om inflationen är under 2,0 procent de första två åren så måste inflationen vara lika mycket över 2,0 procent under de två följande åren för att nå prisnivåmålet.

Idiotsäkert
Det mest spektakulära i Lars E.O. Svenssons förslag är dock nästa steg, det ”idiotsäkra” steget, om ett prisnivåmål inte är tillräckligt.
Riksbanken bör då medvetet sänka den svenska kronans värde, anser han.

– Det är inget problem med en i grunden stark valuta. Om euron i dag är värd 10 – 11 kronor kan Riksbanken sälja kronor till ett värde av 13 kronor per euro. Placerarna skulle genast köpa. De skulle naturligtvis anse att kronan är värd mer än så och att de får kronor billigt, men de skulle samtidigt utgå ifrån att kronan så småningom går tillbaka till sitt rätta högre värde vilket skulle ge dem en stor vinst när de senare säljer kronor.

– De skulle inte kunna motstå en sådan affär.

Förväntningar
Teorin bakom Lars E.O. Svenssons förslag är att det finns ett samband mellan inflationsförväntningarna i ett land och valutans värde, där valutans värde sjunker när förväntningarna ökar om en högre inflation.

Lars E.O. Svensson vänder på resonemanget och säger att om Riksbanken då sänker valutans värde så knuffar banken bakvägen upp inflationsförväntningarna.

När inflationen har tagit fart kan valutans värde återgå till det normala.

"Moraliskt" förkastligt
Men skulle det vara politiskt möjligt? Att devalvera, alltså skriva ned en valutas värde, för att vinna egna poänger anses numera som ”moraliskt” förkastligt på finansmarknaden, där marknaden i stället ska få styra.

Lars E.O. Svensson ser inte att påverkan skulle bli så stor gentemot omvärlden om en liten öppen ekonomi som Sverige tillämpar den ”idiotsäkra” metoden, dels anser han att vägen inte är mer underlig än att sänka styrräntan.

– Det blir nämligen samma effekt som att sänka räntan, om det nu var möjligt att sänka räntan till under 0,0 procent.

Ändra restriktioner
Lönebildningen då? Ett prisnivåmål med genomsnittlig prisökning för fem år framåt förändrar restriktionerna för hur mycket lönerna kan öka.

– Jag har inte specialstuderat lönebildningen här, men det bör inte vara något problem. Det borde i stället vara en fördel om parterna vet prisnivån på lite längre sikt, säger vice riksbankschef Lars E.O. Svensson.