I dag presenterade regeringen den som får förtroendet att leda den nya pensionsmyndigheten. Valet föll på Katrin Westling Palm, med gedigen erfarenhet från bland annat Skatteverket.

– Jag är glad och förväntansfull över uppdraget men det är samtidigt en utmaning, säger hon.

Pensionsmyndigheten är en sammanslagning av PPM och den del av Försäkringskassan som hanterat pensionsfrågor.

Att information ska bli mer lättillgänglig är en av orsakerna till den nya myndigheten och också en av de största utmaningarna.

– Att slå ihop två myndigheter är på kort sikt en tuff uppgift men i ett längre perspektiv är informationshanteringen en av de tuffaste uppgifterna. Informationen ska finnas elektroniskt men det ska också vara möjligt med personliga möten, säger Katrin Westling Palm.

Genom sin erfarenhet från Skatteverket tror Katrin Westling Palm att de kommer att få människors förtroende, i alla fall på lång sikt.

– Jag har erfarenheter från hur vi jobbat på Skatteverket som är en myndighet som folk litar på, säger hon.

Vid sin sida har hon Bo Könberg, som på regeringens uppdrag utrett myndigheten. Han förväntas bli styrelseordförande.

Myndighetens arbete startar första januari nästa år och kommer att ha kontor på nio platser runt om i landet.