En rad skandaler har svärtat ner anseendet för USA:s mest inflytelserika fackförbund. Kontroverserna kan få politiska konsekvenser.

2008 var ett år av svarta rubriker för Service Employees International Union (SEIU). Motgångarna kom efter ett decennium av framgångar och kraftig medlemstillväxt, medan andra fackförbund tappade medlemmar.

Det började förra våren. En utdragen gränsdragningskonflikt med ett yrkesförbund för sjuksköterskor kulminerade i handgemäng vid en facklig konferens.

Några dagar senare belades SEIU med temporärt besöksförbud efter att företrädare för det andra förbundet uppsökts vid sina hem och arbetsplatser.

Intern maktkamp
En intern maktkamp mellan förbundsordföranden Andrew Stern och en populär avdelningsordförande utspelades sedan inför öppen ridå.

Förbundsledningen anklagades för toppstyre och för att tumma på försvaret av avtalsvillkoren för att öka medlemsantalet.

Ordföranden för en stor avdelning i Los Angeles har dessutom ertappats med att ha försnillat över åtta miljoner kronor. Miljonerna gick till företag ägda av släktingar samt hans egna privata utsvävningar.

I december avslöjades att en SEIU-företrädare förekommer i utredningen kring den korruptionsanklagade guvernören i Illinois, som försökte sälja Barack Obamas senatspost till högstbjudande. Guvernören ska ha krävt ett fackligt toppjobb i utbyte mot valet av en fackföreningsvänlig ersättare.

Intima kopplingar
SEIU-företrädaren anklagas inte för brott, men avslöjandet gjorde förbundets intima politiska kopplingar synliga.

SEIU, som är näst störst i USA med 1,7 miljoner medlemmar inom flera olika tjänstesektorer, är ett av de mest politiskt aktiva facken. Förbundet ställde sig tidigt bakom Obama och är det fack som har närmast relation med hans regering.

Avslöjandena kommer vid en kritisk tidpunkt för den amerikanska fackföreningsrörelsen. En kontroversiell lagändring som skulle göra det lättare att organisera nya medlemmar tycks för första gången vara inom räckhåll.

– Den negativa publiciteten är något som politiska motståndare bara väntat på att utnyttja. Kontroverserna kan bli en förevändning för att skjuta lagändringen på framtiden, säger Nelson Lichtenstein, facklig historiker vid Kaliforniauniversitetet.