Många chefer skjuter på det svåra samtalet för länge. Det är chefsutbildaren Göran Pegerts erfarenhet efter många år i branschen. Samtidigt är det chefens jobb att berätta när företaget är på väg att dra ner – och anställda ska sägas upp.

Göran Pegert jobbar med företaget Learning 4u som utbildar chefer i mängder av olika frågor. Bland annat har han kurser för chefer med företag inom Svensk Handel.

En viktig del i utbildningen är det svåra samtalet. Samtal med medarbetare som missköter sig, samtal med medarbetare som presterar för dåligt, samtal med medarbetare som ska bli varslade. Tuffa och jobbiga samtal, helt enkelt.

– Det här är efterfrågade delar i kurserna. Vår utbildningsidé är att lära genom att agera. Den som är chef får helt enkelt träna på situationer mot skådespelare som jobbar för oss. Det viktiga är att det känns så verkligt som möjligt, som att detta skulle kunna hända, säger Göran Pegert.

En del av jobbet
För honom är det viktigt  att påpeka för alla som är chefer att det är en del av arbetet att genomföra tråkiga samtal. Det är en del av chefsrollen. Men han säger samtidigt att det är många som väntar för länge med att ta samtalet.

– Det är lätt att förstå varför många väntar. Men det blir aldrig bättre av att skjuta upp samtalet. Snarare tvärtom. Som sagt, det är en del av chefens jobb att berätta att ett företag kanske ska säga upp folk. Sen är det förstås viktigt att chefen har ett bollplank som privatperson. Jobbiga samtal sliter på alla, det här talar vi om en hel del, säger Göran Pegert.

I övningssituationerna under utbildningen så får alla inblandade respons på sitt eget agerande. Skådespelaren berättar hur samtalet kändes. Kursdeltagarna får ha åsikter om hur respektive chef har klarat sig.

– Ibland är det nästan bra att man ser tokigheter. Då kan vi vara till hjälp, ge feedback på hur man gör ett svårt samtal bättre. Tuffa samtal är alltid tuffa. Men det är ändå viktigt att chefen agerar så smidigt som möjligt.

Bäst känna sina anställda
Oavsett om arbetsplatsen är offentlig eller privat, ett litet eller stort företag, så ställs chefer inför tuffa och svåra samtal. Göran Pegert anser ändå att det bästa sättet, oavsett organisation, är att lära känna så många som möjligt av dem du är chef för.

– Det kan tyckas omvänt. Men jag tror ändå att du blir en bättre chef om du känner dina anställda. Man får komma ihåg att inte alla samtal är tråkiga samtal, säger han.