Den som vill starta ett företag ska inte bollas mellan olika myndigheter, vill regeringen. I stället ska den som vill ha hjälp kunna vända sig till ett så kallat “nystartskontor”, ett samarbete mellan Försäkringskassan, Skattekontoret och Arbetsförmedlingen.

I ett inledande försök ska nystartskontor öppnas i nio kommuner. Det är dels miljonprogramsområden i Landskrona, Malmö, Göteborg, Södertälje, Botkyrka och Skärholmen, samt glesbygdskommunerna Vilhelmina, Strömsund och Haparanda.

18 månaders försök
Försöket ska komma igång nu i höst och utvärderas efter ett och ett halvt år. 30 miljoner kronor satsar regeringen på nystartskontoren.

Näringsminister Maud Olofsson säger till Ekot att det främsta målet inte är att människor som står utanför arbetsmarknaden ska bli fullfjädrade företagare på dessa 18 månader, utan att undersöka om myndigheterna kan samarbeta bättre än i dag. Hon hävdar också att man redan nu ser att det finns stora samordningsvinster i att myndigheterna “sätter sig ner och samtalar med varandra”.

Snabbare process
Ekot har talat med Jan Nilsson, ansvarig för nystartskontoren på Landskrona kommun, och enligt honom har processen att koordinera olika projekt mellan kommun, myndigheter och företag redan snabbats upp betydligt genom diskussionerna om nystartskontoren.