Tidsnöd är största orsaken till att få kvinnor väljer att starta företag i Sverige. Svaret finns i en undersökning bland kvinnliga företagare.

Bland svenska småföretag med färre än 50 anställda drivs endast 21 procent av kvinnor. Syftet med undersökningen som gjorts av SEB, Företagarförbundet och företagarsajten Driftig.nu var att ta reda på varför det ser ut så.

Det visar sig att kvinnor har svårare att få livspusslet att gå ihop än vad män har. ”Att få tiden att räcka till” var svaret nästan varannan företagarkvinna gav på frågan om vad som var mest besvärligt vid företagsstarten. ”Kvinnor startar företag för att kunna ha tid med familjen – medan om en man skulle starta företag så förväntas familjen ställa upp” var en av åsikterna som kom fram bland de öppna svaren.

Undersökningen visar också att nästan var tionde kvinna har upplevt en negativ attityd från de organisationer som hjälper till vid företagsstarten. ”Om de personer som ska hjälpa kvinnor att starta företag inte har rätt attityd är det givetvis ett problem” står det i rapporten.

De öppna svaren visar att många upplevde också en dålig attityd från myndigheter.

Men problemen slutar inte efter företagsstarten. Nästan var fjärde kvinna uppger att de känt sig diskriminerade i något sammanhang som företagare. Mest är det den allmänna attityden i samhället som ställer till det. ”Kvinnor måste vara så mysiga som företagare jämfört med män” var en röst som kom fram. Attityden hos potentiella kunder var också en stor källa till diskriminering liksom bemötandet när företagaren skulle finansiera sitt projekt.

FOTNOT: Totalt har 664 kvinnor svarat på enkäten.

Mathilda Andersson Nwachukwu
08-796 27 04