Säkerheten vacklar och planering saknas ofta i myndigheternas elektroniska förvaltning. Bäst på IT för medborgarna är Skatteverket, enligt en ranking från Stockholms Handelskammare.

Den har undersökt utvecklingen av e-förvaltningen hos myndigheter samt kommuner i Stockholms och Uppsala län. Resultatet är bitvis nedslående, enligt handelskammaren.

Bakgrunden är att regeringens beslut att Sverige ska ha återtagit en ledande position inom e-förvaltningen till 2010. Det är två år kvar och läge för en kontroll, tycker handelskammaren.

Inga anbud
Men resultaten var kanske inte så goda som man kunde hoppas. Undersökningen visar att endast 12 av 56  förvaltningar hade något system för elektronisk anbudshantering.

Mer än hälften av förvaltningarna hade inte heller någon plan hur det egna förvaltningsarbetet ska utvecklas när det gäller datoranvändningen.

Det visar sig också att det finns en stor okunnighet om företags och medborgares rätt till offentlig information.

…men fakturor
Däremot har e-fakturorna slagit igenom. De flesta myndigheter och kommuner kan ta emot och många kan dessutom skicka räkningar elektroniskt.

Handelskammaren har rankat de myndigheter som är bäst på elektronisk förvaltning. Där toppar Skatteverket. Sämst är bokföringsnämnden. Men bland de sämsta finns också Nutek (verket för näringslivets utveckling). Medlingsinstitutet hamnar femma från slutet.

Bästa kommunen är Upplands Väsby. I botten hamnar Upplands-Bro när kommuner i Stockholms och Uppsala län undersöks.

Värt att notera är att regeringskansliet inte har svarat på enkäten.

Vad det är som hindrar myndigheter och kommuner från att vara bättre är förstås en resursfråga, visar undersökningen. Lagar och regler är inget som lägger käppar i hjulen. Framför allt kommunernas svar tyder på att det behövs ytterligare samordning för att förbättra sig, konstaterar handelskammaren.

FAKTA: Fem i topp
Myndigheterna har rangordnats utifrån hur långt de har kommit när det gäller att erbjuda service och sköta sin förvaltning elektroniskt. Här kommer de bästa.

1 Skatteverket
2 Läkemedelsverket
3 Post- och telestyrelsen
4 Kronofogden
5 Inspektionen för strategiska produkter

FAKTA: Fem i botten
Myndigheterna har rangordnats utifrån hur långt de har kommit när det gäller att erbjuda service och sköta sin förvaltning elektroniskt. Här kommer de sämsta.

1 Bokföringsnämnden
2 Lotteriinspektionen
3 Elsäkerhetsverket
4 Medlingsinstitutet
5 Nutek

Källa: Stockholms handelskammare
Mätningen gjordes mellan den 16 april och 7 augusti.