I sammanlagt 55 dagar har cirka 40.000 sjuksköterskor med och utan specialutbildningar strejkat för kravet på 15 procents löneökning i treårigt avtal.

Senast i går, måndag, bröt förhandlingarna ihop mellan de 11 facken i Sundhedskartellen och arbetsgivaren Danske Regioner.

Men ett regeringsingripande avvisas än så länge av statsminister Anders Fogh Rasmussen.

De strejkande kräver också en likalönekommission med uppgift att jämna ut skillnaderna mellan de offentligt anställda, främst kvinnor, och de privatanställda ingenjörerna och journalisterna.

Inga dödsfall
Trots ansträngd strejkkassa ger sjuksköterskorna inte upp. Sundhedskartellens ordförande Connie Kruckow har fortfarande stort stöd för att inte backa från kravet.

Nödberedskapen på sjukhusen fungerar än så länge. Danska tidningar har ännu inte rapporterat om dödsfall på grund av strejken däremot om tusentals uppskjutna behandlingar och operationer.

Patientforeningen Danmark är bekymrad och uppmanar regeringen att gripa in.

LO-anslutna strejkar inte
De så kallade sosu-assistenterna på sjukhusen som tillhör LO-facket Fag og Arbejde (FOA) har emellertid röstat ja till ett förslag som ger cirka 13,5 procent på tre år. De har återgått i arbete.

De som fortfarande strejkar på den turbulenta danska arbetsmarknaden är sjuksköterskorna och pedagogerna på daghemmen. Samtliga LO-grupper har återgått i arbete.

Förhandlingarna fortsatte
Planen var att alla förhandlingar om nya avtal på offentliga arbetsmarknaden skulle vara avslutade i februari. Så blev det också för de statsanställda och för en stor av av de anställda i kommunerna. De fick 12,8 procent i treåriga avtal.

Men planen lyckades inte. Fag og Arbejde (FOA) för LO-grupperna i kommunerna och på sjukhusen samt Sundhedskartellen och BUPL för pedagogerna på dagis, tog till strejkvapnet.

FOA fick runt 13,4-13,5 procents löneökning under tre år, en nivå som sjuksköterskorna ännu inte gått med på.