Facket står inför nya och annorlunda situation.
– Kanske har vi inte förstått vidden av förändringen, säger TCO:s ordförande Sture Nordh i sitt tal på LO-kongressen.

Bilden av facket skapas av alla de fackliga organisationerna tillsammans.

– Det är viktigt att vi inser att tilltron till fackföreningarna under en lång tid har försämrats, säger Sture Nordh och inbjuder LO:s nya ledning till ett samarbete för facklig förnyelse och för att på så sätt se medlemsrekryteringen som ett gemensamt fackligt åtagande.

Likartade värderingar
De fackliga värderingarna är de likartade, sedan finns det åsiktsskillnader som får diskuteras, anser han. Målet att bli fler måste gå över organisationsgränserna.

–  Om vi rekryterar av varann; det är fullständigt fel väg.

Han vill diskutera gemensamt om hur omställningstryggheten ska förbättras, hur Lavaldomen bör hanteras, synen på utbildning.

Gav bakläxa
Han tog under talet upp begreppet överutbildning, ett konstigt ord enligt honom.

– Jag aldrig träffat en människa som vet för mycket och som tycker att det är en stor börda i deras liv. Men jag har träffat väldigt många som vill lära sig mer, sa han och drog till sig applåder.

Som fortsatte under efter nästa replik: 
– Det regeringen har gjort för möjligheten till vuxnas lärande och kompetensutveckling är förödande.

Tillsammans gav han alla fackliga ombud bakläxa, eftersom värdet av avtalsmodellen inte har nått ut.
 
– Alldeles för många tror att kollektivavtalet är en naturlag eller möjligtvis en gåva från vår herre.