Alliansregeringens budskap, som den upprepar som ett mantra, är att ”Utanförskapet är för stort”.

För att förstärka sin tes och för att kunna motivera och legitimera alla neddragningar inom vår generella välfärd så har de börjat tillföra nya grupper i statistiken.

Till dem som enligt borgerlig retorik är i ”utanförskap” så räknar man nu även in människor som har drabbats av en veckas maginfluensa, är föräldralediga och är deltidsarbetande!

Så ser ni orden statistik, utanförskap och borgerlig allians i samma text, så ta det med en nypa salt.

Kjelle Lundgren