Det statliga bolåneinstitutet SBAB har i flera omgångar pressat priserna på bolån. När nu SBAB och andra statliga bolag säljs ut av den borgerliga regeringen bör LO därför se över möjligheterna att gå in som köpare, motionerade Seko Västerbotten.

Välj ut de statliga företag som betyder mest för LO:s medlemmar och var med bland köparna, ansåg motionen.

Möjligtvis kan inköpen ske med pengar från LO-medlemmarnas pensionsavsättningar i Folo.

Enligt styrelsens svar är enbart SBAB värderat till 6 miljarder kronor, och de statliga bolag som regeringen nu tänker sälja är tillsammans värderade till 220 miljarder kronor. Det är därför svårt att få en så stor ägandepost att LO kan utöva någon form av påverkan, och det är en risk att placera så stora summor i ett enskilt företag, enligt styrelsens svar som också antogs av kongressen.