Det är ett välkänt faktum att sjuksköterskorna har mycket sämre lön än alla andra yrkesgrupper. Alla de som går ut i strejk är högutbildade och har ansvarsfulla jobb. Men de får inte betalt därefter.

Vårdförbundet gör rätt när de tar lönefajten.

Det borde ju vara självklart att sjuksköterskorna ska ha en lön enligt i paritet med sin utbildning. Men deras yrke diskrimineras, som alla andra kvinnodominerade jobb.  

Vart har har alla Sveriges politiker som jämt pratar om jämställdhet tagit vägen? Nu har de chansen att bevisa att de vill få bukt med disrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden.

Ge sjuksköterskor, barnmorskor och andra i vårdfacket en bra lön som motsvarar den utbildning de har och det ansvar som de tar.

Det är inte mycket begärt när staten har hur stort överskott som helst i kassan.

Masood Punjabi