Den tidlösa frågan om mera pengar gör oss lyckligare har fått ett nytt vetenskapligt svar. Och svaret är ett tydligt JA! Fram tills nyligen var ekonomernas svar på spörsmålet: Nja, det beror på.

Inkomstskillnader mellan invånarna i ett land hade stor betydelse för välbefinnandet. Höginkomsttagare uppgav att de var mer nöjda med sina liv än låginkomsttagare. Men invånare i rika länder var inte nödvändigtvis gladare än människor i fattiga länder så länge dessa hade de allra mest grundläggande behoven tillgodosedda. Den relativa inkomsten – att inte ligga efter grannen – var viktigare än den absoluta inkomstnivån, det vill säga att vi här i landet har det bättre än folk i Afrika.

Nya rön
En studie av två forskare vid Pennsylvaniauniversitetet, Betsey Stevenson och Justin Wolfers, kastar detta på ända. Författarna har djupdykt i ekonomisk statistik och internationella attitydundersökningar från de gångna 50 åren. I undersökningarna har folk fått svara på frågor om hur glada och nöjda de är med sina liv.

Och resultaten är tydliga. Mera pengar ökar välbefinnandet. Invånare i rika länder är nöjdare med sina liv än folk som bor i fattigare nationer. Höginkomsttagare är gladare än mindre välbemedlade landsmän. Dessutom visar statistiken att god ekonomisk utveckling i ett land leder till allmänt ökat välbefinnande. Ett positivt samband mellan tillväxten av bruttonationalprodukten och mungiporna tycks vara belagt.

USA blir undantag
Det senare visar sig hålla för de flesta europeiska länder och Japan. Undantaget är USA. Där god ekonomisk tillväxt sedan 1970-talet inte lett till att folk är mer positiva i sina enkätsvar.

”Det är troligt att detta lyckobortfall kan förklaras av inkomstfördelningen. Frukten av den ekonomiska tillväxten har fördelats synnerligen ojämnt. Inkomsthöjningen är mycket blygsam hos medelinkomsthushåll, medan de översta inkomstlagren sett stora ökningar”, skriver ekonomerna.