Det råder en skriande brist på kontrollanter inom livsmedelsområdet, rapporterar radion. Europeiska unionen bidrar och blundar för marknadens nästan oinskränkta frihet där oegentligheter får passera. Konsumentens inflytande är i praktiken obefintligt. PRO är något som även Coop nu bortser ifrån.

Det tillhör historien då Konsum såg dagens ljus och arbetade för konsumenternas bästa. Som en deltagare i det övriga oligopolen pressar man odlare och leverantörers priser i Sverige och klotet runt. Resultatet blir en blandad form av låglönare och papperslöst slaveri för att vi och en minskande del av EU-länder ännu ser ett överflöd i mataffärerna.

I Sveriges butiker kastas mat för mer än tusen miljoner kronor varje år. För att motverka detta morbida EU-system tvingas branschen köpa nedskräpande reklam också i tv för att prångla ut överskottet. Detta är belastar de redan tidigare omotiverat skyhöga matpriserna och miljön.

I Italien ser biträden bort när fattiga pensionärer snattar mat från diskarna. Detta sammanfaller med politisk kollaps som göder nationalism och främlingsfientlighet. Men detta är inte en isolerad företeelse i Italien, det gäller hela Europa Det är sannolikt att vi nu bevittnar unionens plågsamma sista strid. Detta för att ersättas med ett framtida demokratiskt fungerande europeiskt samarbete.

L. Ljung