– Jag är mycket tveksam till hur de kommunala arbetsgivarna och facken tar sitt ansvar för icke-väljarnas pensioner.

Pia Henström-Björkman, pensionskonsult vid stadskansliet i Göteborgs stad, kommenterar LO-Tidningens pensionsjämförelse:

– Det ska väldigt mycket till för att de som haft sin pension hos KPA under 2000-talet ska ta igen det här tappet.

Pia Henström-Björkman betonar att KPA:s låga avkastning jämfört med AMF Pension och Kåpan Pension inte är överraskande, utan tvärtom väntad. KPA Pensionsförsäkring är ett ungt bolag.

Borde ha upphandlats
Ägarna – Folksam och Sveriges kommuner och landsting (SKL) – har inte skjutit till något större kapital till bolaget. KPA:s egna kapital byggs i stället upp av spararnas pengar, och det tar tid. Därmed har KPA inte kunnat placera i aktier, som på lång sikt brukar ge högre avkastning än obligationer och andra räntebärande placeringar.

– Det naturliga vore att upphandla förvaltningen av de kommun- och landstingsanställdas pensioner, både för dem som gör ett aktivt val och för icke-väljarna, anser Pia Henström-Björkman. Om KPA då visar sig ha möjligheter att ge avkastning i framtiden kan bolaget få fortsatt förtroende.

Bekymrad över pensionerna
Även Mats Friberg, ekonomidirektör i Västra Götalandsregionen, är bekymrad för de anställdas pensioner. Han har ifrågasatt KPA som ickevalsalternativ och tagit upp saken inom SKL, som nu ska utreda frågan.

Pia Henström-Björkman och Mats Friberg är skeptiska till att SKL äger 40 procent av KPA Pensionsförsäkring. Det försvårar för arbetsgivarna att enbart se till de anställdas bästa, resonerar de.

Resterande 60 procent av KPA Pensionsförsäkring ägs av Folksam, en koncern med starkt fackligt inflytande. En rad företrädare för LO och LO-förbunden, med Wanja Lundby-Wedin i spetsen, sitter i styrelserna för de olika Folksambolagen.