Konjunkturinstitutet och regeringen gör lite olika bedömning av tillväxten och andra faktorer, sa finansminister Anders Borg i dag, torsdag, när han skrev ner tillväxten för de närmaste åren.

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) räknade i förra veckan med att den statliga budgeten skulle ha ett reformutrymme under 2009 på 30 miljarder kronor för att stimulera ekonomin. Trots nedskrivningen av tillväxten håller Anders Borg med. Men han ville inte binda sig vid någon summa vid en pressträff i dag, torsdag.

– Jag vill inte förhålla mig till KI:s bedömning annat än att man naturligtvis måste ha med en osäkerhetsmarginal i bedömningarna, säger Anders Borg.

Vissa reformer ryms
– Men det finns ett visst reformutrymme för det här och nästa budgetår som vi väljer att inte siffersätta nu.

Enligt Anders Borg bör huvuddelen av det uppskattade reformutrymmet inte heller utnyttjas, men att det som satsas bör gå till infrastruktur, forskning och skola.

Sänker en gång till
Så sent som höstas ansåg regeringen att tillväxten under 2008 och 2009 skulle bli 3,2 respektive 2,5 procent.

I slutet av februari skrevs siffrorna ned till 2,3 och 2,2 och nu sänker Anders Borg kalkylerna ytterligare till 2,1 respektive 1,8 procent för de två åren.

Sysselsättningen kommer enligt Borg att fortsätta öka men i ett lugnare tempo, och resursutnyttjandet dämpas från sitt i dag höga läge. Löneökningarna har dock blivit lägre än man tidigare räknat med.

Tyst om arbetslöshet
Produktivitetsökningen, som varit mycket låg det senaste året, återhämtar sig relativt snabbt, enligt finansministerns bedömning.

– Unga, äldre och utlandsfödda har kommit i arbete. De har inledningsvis lägre produktivitet, men det betyder också att den låga ökningen av produktiviteten är tillfällig, säger han.

När det gäller arbetslösheten vill Anders Borg inte ge någon annan prognos än att den troligen stiger något under slutet av 2008.