Europaparlamentet ska behandla tre kontroversiella domar från EU:s domstol – Laval, Viking Line och Rüffert. Sysselsättningsutskottet har utsett Jan Andersson, socialdemokrat och ordförande för samma utskott, till ansvarig för en rapport om domarna.

Jan Andersson säger i ett pressmeddelande att det är ytterst viktigt att domarna analyseras av politiska beslutsfattare.

– Om löntagarnas rättigheter enligt domstolen är underordnade den fria rörligheten är det vårt ansvar som lagstiftare att genast ändra på detta, säger han.

Europaparlamentet ska ta ställning till rapporten i höst som främst blir en opinionsyttring. Parlamentet kan emellertid begära hos kommissionen att föreslå ändringar av lagar och regler som är relevanta för de tre målen.