Svenska LO borde göra som danska LO och ryta till mot EU för att försvara den strejkrätt som hotar genom domen i Vaxholmsmålet. Vi kan inte stillatigande se på när vi tvingas in i den låglönekonkurrens som EU-domstolen bejakar.

Danska LO rasar mot domen och mot den danska högerregeringen, som så här långt inte lyft ett finger för att försvara den danska kollektivavtalsmodellen mot EU:s attacker. Danska LO kräver att regeringen ska förhandla fram garantier för konflikträtten. Kan danska LO ställa krav på Danmarks högerregering, så kan svenska LO givetvis ställa krav på Sveriges!

Inför det svenska medlemskapet i EU påstod LO, att redan medlemskapsfördraget gav garantier för den svenska modellen. Drygt tio år senare, 2006, gick LO:s vice ordförande Erland Olauson ut och angav följderna för en fällande dom i Vaxholmsmålet: ”Då har de grundläggande förutsättningarna för vårt medlemskap i EU raderats. Då är det min övertygelse att vi inte kan vara med i den klubben.”

Det blev en fällande dom!
EU-domen dömer ut Byggnads och Elektrikerförbundets blockad av Vaxholmsbygget och sätter därmed käppar i hjulen även för framtida facklig strejkrätt. Svenskt Näringsliv jublar och kallar domen ”mycket tillfredsställande”! Erland Olausson hade helt rätt! Nu gäller upp till bevis, LO!

  • Kräv att regeringen Reinfeldt i EU utverkar garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen, och för rätten att försvara denna modell genom konflikt.
  • Om inga garantier utverkas – kräv att Sverige lämnar EU!

Svenska Elektrikerförbundet avdelning 8 sektion 8
Securitas Systems AB montörsklubb 16