Besvikelsen mot Electrolux är stor i Italien. Det svenska multinationella bolaget vill stänga en av sina fabriker och 450 arbetare riskerar sina jobb. Facket har protesterat med strejker, och kräver regeringens ingripande.

Hittills har Italien klarat sig från Electrolux fabriksstängningar, även om jobb försvunnit. Nu har bolagsledningen satt igång en undersökning för att utvärdera hur kylskåpsproduktionen ska göras effektivare i Italien, främst för att utforska möjligheten att stänga fabriken i Scandicci utanför Florens (i Toskana) samt minska arbetskraften i Susegana i norra Italien.

Strejker har redan genomförts på alla Electrolux fabriker, och arbetarna från Scandicci har demonstrerat. Större delen av dem är under 40 år, eftersom företaget för tre år sedan gjorde en omstrukturering och 170 jobb försvann. Många äldre förtidspensionerades.

Tuff framtid väntar
I många familjer arbetar både kvinnan och mannen på fabriken. Det finns få alternativa arbeten i området, och risken för långtidsarbetslöshet är stor.

– Vi har i förhandlingarna hävdat att fabriksstängningarna inte är rätt metod, speciellt som en så stor, svensk grupp borde ta ett socialt ansvar. Genom den här företagspolitiken förlorar gruppen mycket i goodwill, hävdar Maurizio Landini, som förhandlar med
den italienska Electroluxledningen för metallfacket Fiom.

– Vi vill inte alls blunda för att det finns problem, och att de måste lösas. Ett av våra förslag är att fabriken i Scandicci skulle kunna producera komponenter för gruppen, i stället för kylskåp. Men förhandlingarna med ledningen går segt.

"Inget lätt fall"
Fiom har därför tillsammans med de andra metallfacken i Italien begärt att den avgående regeringen startar rundabordsförhandlingar med facken och företagsledningen. Vice produktionsministern, Alfonso Gianni, har redan träffat representanter för arbetarna.

– Vi tycker det är viktigt att försöka hitta en strategi som kan fungera för de multinationella företagen i Italien generellt sett, när de vill flytta produktionen till billigare länder. Detta fall är inte lätt att hantera, men vi är beredda att delta i förhandlingar, även om tiden är knapp, konstaterar Alfonso Gianni.

Problemet för Electrolux är att marknaden är full av billigare alternativ från främst Asien. Speciellt gäller det inbyggda kylskåp, som produceras i Scandicci.

– Vi protesterar, och har protesterat, mot stängningen av fabriker. Det viktiga är att facket försöker hitta konkreta alternativ, konstaterar Erik Andersson, som är IF Metalls representant i Electrolux europeiska företagsråd.

Oklart om det påverkar
Under det senaste mötet fick rådet information om att en undersökning startats i Italien, men att inget är bestämt. Han är tveksam till om strejkerna har någon effekt på bolagsledningen.

– Men trots det har vi full respekt för våra italienska kollegors kampmetoder. De är bäst på att göra bedömningar om, när och hur de ska strejka. Det är viktigt att vi fack samarbetar över gränserna, något som redan sker, poängterar han.

FAKTA: 70.000 anställda
Electrolux tillverkar och säljer varje år mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – i över 150 länder. Omsättningen var 129 miljarder kronor 2006 och antalet anställda var 70.000. Koncernen driver ett sparprogram med nedläggningar av fabriker och flytt till nybyggda anläggningar i länder med lägre lönekostnader.

Kristina Wallin
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen