Under fjolåret lämnade kvinnor och män LO-förbunden i lika stor utsträckning. Det samma gällde för unga och äldre. Och medlemsraset fortsätter även efter årsskiftet.

Så sent som för ett år sedan konstaterade LO i en rapport, i serien Röster om facket och jobbet, att facken i stort sett sysslar det medlemmarna vill. Och att andelen fackligt anslutna i varje separat bransch är lika hög som tidigare. Sedan började raset.

Förra året förlorade LO 129.413 medlemmar, enligt organisationens officiella sammanställning. Det motsvarar 7 procent. Största minskningen skedde det första halvåret, men raset har också fortsättningsvis varit stort. Under november och december låg siffran på i snitt 6.000 färre medlemmar per månad. Och minst lika många ser förbunden ut att tappa under årets första två månader.

En rundringning till fyra förbund, som i fjol stod för 60 procent av den totala minskningen i LO, visar att de tillsammans tappat närmare 5.000 medlemmar från nyår till den sista februari.

Går att bedöma
Bengt Hallberg leder ett projekt på LO för att se över hur medlemmar ska kunna värvas. Han säger att de inte tittat närmare på vilka som lämnat facket. Några slutsatser kan ändå dras.

Statistiken visar att kvinnor och män har lämnat organisationen i lika stor utsträckning. Fortfarande är LO:s medlemmar till 54 procent män och till 46 procent kvinnor.

Jämförelser med Statistiska centralbyråns statistik visar att andelen unga inte heller har minskat. Grupper som däremot har minskat kraftigt bland fackets medlemmar är arbetslösa, personer som deltar i arbetsmarknadsåtgärder av olika slag, sjuka utan anställning samt heltidsstuderande.

– Jag kan inte säga att de går ur facket. Bara att gruppen minskar, säger Bengt Hallberg.

Men har facket brustit i sitt engagemang för dessa?

– Nej. Men de får mycket mindre för sitt medlemskap nu än tidigare.

Att de inte omfattas av a-kassan på samma sätt har varit en anledning för de heltidsstuderande att lämna facket, enligt honom.

– Det är ganska naturligt för den gruppen.

Som LO-Tidningen tidigare skrivit har också medlemsraset varit störst i de sektorer som traditionellt har haft svårast att värva medlemmar. Hotell- och restaurangfacket förlorade var femte medlem förra året. Hittills i år har 862 personer försvunnit, en halverad minskningstakt jämfört med förra året.

– Det är mindre tack och lov men har inte riktigt stannat av, säger Rolf Jerling, chef för ekonomiadministrativa enheten på förbundet.

"Inte så vanligt"
Inför kongressen föreslår styrelsen att medlemsvärvning blir ett prioriterat område.

– Det har inte varit så vanligt att man samordnat medlemsvärvningen. Det är förbundens uppgifter, säger Bengt Hallberg.

På kongressen ska beslut tas om att bli mer lättillgänglig på nätet samt en telefonservice som har öppet dygnet runt och ett samordnat material. Även om inte andelen unga har minskat är organisationsgraden låg bland dem, och det är mot den gruppen som särskilda insatser kommer att riktas. Framför allt i Stockholm.

FAKTA: Årets första två månader för förbund som tappar många
Kommunal: -3 594 medlemmar
IF Metall: -3 945
Byggnads: -1 081
Hotell- och restaurang: -862

Totalt tappar de fyra 4.740 per månad. Om förhållandena mellan samtliga LO-förbund står sig från i fjol betyder det att LO fortsätter att tappa 7.900 medlemmar per månad.

Källa: LO-förbundnen.

FAKTA: Medlemstappet förbund för förbund 2007

  Totalt 31 dec 2007 Minskningen sedan 31 dec 2006
Byggnads                  117.745 – 9.693
Elektrikerna 25.837 – 319
Fastighets                  35.429 – 3.628
Grafiska 23.048 – 2.223
Handels                  154.251 – 15.879
Hotell- och restaurang                  46.043 – 10.711
IF Metall 407.939 – 25.378
Kommunal 529.868 – 33.864
Livs                      40.166 – 5.270
Musikerna                   3.103 – 240
Målarna 15.515 – 853
Pappers 21.161 – 1.504
Seko                   140.486 – 9.294
Skogs- och träfacket                49.397 – 3.270
Transport 64.536 – 7.287
     
Summa 1.674.524 -129.413

Källa: LO.

Läs också: artikeln "LO:s medlemsras kan vara historiskt", 5/3 2008