Att som Lärarnas riskförbund ta parti för en lärare som tydligen försöker förlänga föräldraledigheten genom att avbryta den när skolan har sportlov, tror jag inte gynnar fackföreningsrörelsens anseende. Däremot bekräftar det min tes att vi alla har en liten fallskärmsdirektör boende inom oss. Finns det kryphål som gynnar oss nyttjar vi gärna möjligheten, även om handlandet bryter mot avtals- eller lagtextens intention.

Att lärarna har arbetsfria lov retar däremot inte mig, det är dem väl unnat. Heja Almega, som företräder skolan i Arbetsdomstolen. Eller har jag månne missförstått saken?

Läs också: artikeln "Jobb utan jobb på loven provocerar", 29/2 2008

Läs också: artikeln "Facket slåss för arbetsfria dagar", 21/2 2008

Martin Lundström