EU-kommission avvisar Europafackets krav på en ramlag som skyddar viktiga sociala tjänster.

I måndags lämnade Europafackets generalsekreterare John Monks över 510.000 namnunderskrifter till kommissionens ordförande José Manuel Barroso med krav på skydd av sociala tjänster.

Europafacket kräver ett direktiv som definierar och skyddar allmännyttiga tjänster från trycket på den inre marknaden. Ett sådant avvisas av kommissionen.

Olika sorters tjänster
Dagen efter namnunderskrifterna lämnats över presenterade kommissionen ett meddelande med en vision om en modern inre marknad som kommer alla till del.

I visionen betonas att det finns både ekonomiska och icke-ekonomiska allmänna tjänster. De icke-ekonomiska tjänsterna i allmänhetens intresse som polis, domstolsväsende och grundläggande social säkerhet omfattas inte av reglerna på inre marknaden och konkurrensreglerna.

Det gör däremot ekonomiska tjänster som telekommunikationer, energi, transport och post, enligt kommissionens meddelande. Kommissionen hänvisar till att icke-ekonomiska tjänster definieras i ett protokoll som ingår i det nya reformfördraget, som emellertid gäller först när alla 27 länderna godtagit det.

Inte fullkomligt
Ett sådant protokoll ger inte alla svar på vad som räknas som allmännyttiga tjänster. I praktiken öppnar man för att EU:s domstol får definiera det.

Europafacket vill ha ett direktiv som skyddar sociala tjänster på ett mer konkret sätt. Kommissionen kommer nu att anklagas för att främja liberalisering och privatisering av sociala tjänster, varnar Europafacket.

Läs också: pressmeddelandet om kommissionens vison på Europa.eu