Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster och en vd från Handelns utredningsinstitut, Fredrik Bergström, påstår i en artikel i DN (17/10 2007) att 95 procent av svenskarna fuskar med a-kassan, socialförsäkringar med mera. Artikeln är en ideologiprodukt. Syftet är att hjälpa den borgerliga regeringen med argument för att avskaffa sociala försäkringar i offentlig regi och överföra dem till privat profitabel verksamhet. I allt väsentligt som i USA.

I artikeln anklagar de Ams och a-kassorna för att konsekvent ”grovt underskatta omfattningen av fusk och överutnyttjande”. Ett sådant skarpt artilleri borde följas av ett trovärdigt vetenskapligt underlag. Författarna påstår att ”åtskilliga lägger upp sin föräldraledighet på ett smart sätt”. Vad är det för fusk med detta?

Vidare: ”planerat arbetslöshetsperioden för att få ut så mycket som möjligt”. Vad är det för fel med det? Att ringa till sin tandläkare på arbetstid är ”fusk”. Men hallå! Nå. Om vi nu ska anta artikelförfattarnas utmaning och prata om fusk bör vi börja i rätt ände, där det verkliga fusket äger rum. Nämligen hos Svensk Näringslivs egna medlemmar.

Nollar skatten
Peter Rost tidigare marknadschef på läkemedelsföretagen Pharmacia och Pfizer i USA berättar i radions Ekot om hur storföretag smiter från skatt genom att sätta felaktiga transfereringspriser. Tricket går ut på att tillverkningen flyttas till ett skatteparadis, till exempel Irland, sedan säljer moderbolaget varan vidare till sitt eget dotterföretag i Sverige. Emellertid sätts då priset så högt att vinsten i det svenska dotterföretaget blir lika med noll, vilket också skatten blir.

Peter Rost säger till Dagens Arbete: ”Om storföretagen betalade vad de ska betala skulle vi vanliga medborgare kunna få vår skatt
sänkt med 10–20 procent.”

2004 anmäldes 149 små- och medelstora företag till Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Orsaken var misstankar om skattefusk. Året innan granskades 312 företag och då hittades fel hos 67 procent av fallen, vilket för dessa betydde skattehöjningar på 243 miljoner kronor. En kvarts miljard bara i Stockholm. 

Stockholms krögare undanhåller varje år fem miljarder i skatt enligt skattemyndigheten. Det finns till och med serviceföretag som specialiserat sig på manipulation via kassaapparater. Knepet handlar om en omärkt knapp som suddar ut inslagna belopp i efterhand.

Internationella skattefel
I en rapport nyligen konstaterar Skatteverket att 133 miljarder kronor fuskas bort från svenska företag och privatpersoner. Enligt Mats Sjöstrand, verkets generaldirektör, är det lika mycket pengar som anslås till Sveriges rättsväsende, försvar, universitet och forskning tillsammans.

” Ett bra mål för oss skulle kunna vara att halvera denna siffra. Då skulle vi kunna sänka skatten för löntagare och pensionärer med 1.000 kronor i månaden. Eller låta kommunerna betala för alla dagis och all hemtjänst”, säger Sjöstrand.

Privatpersoner står för 22 miljarder eller 16 procent av skattefelen. För dessa handlar det främst om internationella skattefel, till exempel när man struntar i att beskatta utländska tillgångar. Dock klargör Skatteverket att alla fel inte begås med avsikt att fuska.

Dan Persson