"När vi är svaga är vi
starka. När våra ögon sluts
för världen finns någonstans
inom oss den brinnande

busken. När vi är fattiga
och medvetna om vårt bords
otillräcklighet är det till oss
den oväntade gästen kommer."

Den walesiske landsbygdsprästen R. S. Thomas dog år 2000 och räknas av många som en av de mest direkt tilltalande andliga personligheterna i vår tid. Men inställsam är han sannerligen inte. Dikterna är så fulla av förgänglighet och motighet att man knäpper en extra knapp i koftan medan man läser.

Sorgligt, mänskligt. Och inte så lite frödingskt, till exempel dikten om bydåren som åker radiobil.

1995 kom ett urval på Artos i utmärkt översättning av Ingemar och Mikaela Leckius. Nu finns samma bok i pocket och bör stå i lyrikhyllan till och med hos den allra mest hårdhudade ateist som ändock ett hjärta haver.