KONST. Vem kom först till Nordpolen – egentligen? I Isaac Juliens videoinstallation True North, som visas på  Bildmuseet i Umeå, ifrågasätts historiebeskrivningen.

Här är det inte expeditionens vite ledare Robert Peary som kommer först till Nordpolen utan hans afroafrikanske betjänt Matthew Henson. Detta enligt dagboksanteckningar som Matthew Henson förde under den legendariska Polarexpeditionen 1909. I ett rasistiskt USA blev han dock aldrig erkänd. Allt ljus föll på Robert Peary.

I True North görs rollen som Matthew Henson av den svarta, kvinnliga skådespelaren Vanessa Myrie. Könsförskjutningen och leken med den maskulina myt som omgärdat expeditioner av främmande världar tillför ytterligare skärpa i verket.

Landskapet är en annan huvudaktör. Filmen är inspelad i Kiruna och på Island 2003 och under resans gång blev smältande isar och klimatförändringar påtagliga. Därför har True North även ekologisk relevans.

Aktuella politiska och existentiella teman står i fokus i Isaac Juliens filmer, sammanlagt 20 verk. Han utforskar videoinstallationens uttrycksmöjligheter och sammanför film, dans, musik, teater, måleri, skulptur till ofta mycket estetiskt tilltalande, konstnärliga gestaltningar.

Med avstamp i True North hölls nyligen symposiet Polar Productions, om aktuell samtida polarforskning inom olika discipliner, på Bildmuseet. Ett arrangemang inom ramen för Polaråret 2007-2008 där forskningsresurser och finansiering från över 60 länder samlas för att öka kunskaperna om Arktis och Antarktis.

Utställning: True North
Konstnär: Isaac Julien
Museum: Bildmuseet, Umeå

Yvonne Rittvall
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören