Centerpartiet har sedan ett antal år utmärkt sig som det mest öppet antifackliga partiet inom den borgerliga alliansen. Centern krävde redan på sin förra kongress att centrala delar av strejkrätten skulle avskaffas.

Den borgerliga alliansen gav således dubbla budskap redan i valrörelsen när moderaterna bedyrade att man accepterade de spelregler som i dag garanteras av kollektivavtalen, samtidigt som tokliberalerna i centerns ungdomsförbund och Maud Olofsson lovade något helt annat.

Alliansen brist på trovärdighet i den här frågan understryks på nytt när centern på sin nyligen avslutade kongress återkom till det kravet om inskränkt strejkrätt tillsammans med ett antal andra gamla antifackliga krav i vad man kallar ett ”jobbpolitiskt program”. 

Inga undantag
Man vill att rätten att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägningar ska gälla alla företag och inte som i dag bara de med färre än tio anställda.

Man står också fast vid det krav man drivit tidigare om att ungdomar inte skall ha samma anställningsskydd som andra. Centern vill ha provanställning, utan anställningsskydd, i två år.

Facket skall också förbjudas att teckna kollektivavtal på företag där man inte har medlemmar. Det är en direkt morot till oseriösa företag att lönedumpa, och att jaga de anställda som vill gå med i facket.  

Tar till lagen som hot
Till detta vill man ha proportionalitets regler för att en strejk inte skall drabba arbetsgivarna för hårt (!) och man vill förbjuda rätten till sympatiåtgärd vid strejker, vilket till exempel skulle gjort Vaxholms-konflikten olaglig. Om facket inte accepterar dessa nyliberala inskränkningar av strejkrätten hotar Maud Olofsson med lagstiftning!

Men hon har lärt något av Reinfeldt, och säger sig värna om kollektivavtalen samtidigt som hon vill frånta facket det enda medel vi har att försvara dem med. Låt inte alliansen komma undan med sitt dubbelspel. Försvara kollektivavtalen. Rör inte strejkrätten!

Britta Berg
Jörgen Persson
Patrik Strand
Vänsterpartiet, Skånes fackliga utskott