Amerikanerna och norrmännen är flitigast, men svenskarna är inte så tokiga de heller, enligt FN-organet ILO.

FN:s arbetarorganisation International Labour Organization (ILO) publicerar vartannat år en rapport där den beskriver hur effektiv arbetskraften är i världens länder.

Amerikanerna toppar även i år listan. Räknat per arbetad timme är dock norrmännen flitigast. Varför amerikanerna tar hem totalsegern beror på att de i snitt jobbar fler timmar per år än européer.

Sett till produktivitetsutvecklingen hamnar dock svenskarna på samma goda nivå som grannarna i väst, nämligen två procent per år. Bäst i den klassen är de tre baltiska staterna och flera andra östeuropeiska länder. Kina tillhör också utvecklingstoppen med en ökning på nästan sex procent.

Lars Tegermark
08-796 27 35
Skicka ett e-brev till reportern