Tidningskonflikten trappas upp ytterligare sedan journalisterna varslat om förbud att lägga in nytt material på tidningarnas webbsidor.

– Just nu händer ingenting. Vi har lagt våra varsel för att tvinga fram förhandlingar med Tidningsutgivarna, säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén.

Om ingenting händer kommer totalt cirka 5.000 journalister på landets tidningar nästa vecka att omfattas av konflikten mellan Journalistförbundet (SJF) och Tidningsutgivarna (TU).

Vägrar debatt
Klimatet mellan parterna i konflikten är mycket infekterat. I dag, onsdag, ville Sveriges Radio ordna en debatt mellan SJF:s ordförande Agneta Lindblom Hulthén och Staffan Ander, chefredaktör på Nya Wermlands-Tidningen. Men enligt Lindblom Hulthén sa Ander nej i sista stund med motiveringen att han var så upprörd efter att ha läst vad SJF-ordföranden skrev om konflikten på sin blogg.

– Vi har fått rapporter från tidningar där ägarna vägrar journalisterna att ha möte i tidningens lokaler. En del möten har därför fått anordnas i trapphus och eller utomhus. Jättetrist, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Psykologisk press
Tidningsutgivarna håller med om att situationen är tillspetsad.

– Nu är det konflikt och då blir den psykologiska pressen på parterna stor. Men vi har ju en viss vana. SJF är ett av de mest konfliktbenägna förbunden på svensk arbetsmarknad. På 25 år har vi haft 16 avtalsrörelser. Vid åtta av dessa har SJF varslat och fem gånger utlöst stridsåtgärder, säger Per Fagerström, Tidningsutgivarnas ordförande.

Han hävdar att bollen ligger hos SJF som nu måste nyansera och prioritera sina krav och inte bara säga nej.

Redan nu omfattas närmare 3.000 journalister på 200 dagstidningar. Arbetstidsblockad råder och journalisterna får inte arbeta mer än åtta timmar per dygn och högst 40 timmar per vecka. Samtidigt har Journalistförbundet förbjudit schemaändringar på tidningarna – detta för att hindra arbetsgivarna att ta sig förbi arbetstidsblockaden.

Lockout
På detta har TU svarat med varsel om lockout på lediga dagar av cirka 5.000 journalister på de 200 berörda tidningarna. För en journalist som drabbas innebär det ett löneavdrag på mellan 700 och 1.000 kronor.

SJF motiverar den senaste tidens kaskad av varsel med att de vill ha igång förhandlingarna. Bakgrunden till konflikten är journalisternas missnöje med låga lägstalönerna, framför allt på flera av landets mest lönsamma landsortstidningar.

LO-Tidningen berörs inte av konflikten eftersom företaget, liksom andra organisationstidskrifter, inte är med i TU.


Lennart Lundquist
08- 796 25 36
Skicka ett e-brev till reportern