Arbetslösheten minskade med en dryg procentenhet till 4,9 procent och antalet sysselsatta ökade med 67.000 personer.

Det framgår av SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU, för juni i år och det handlar om en jämförelse med samma månad förra året. Antalet arbetslösa har under perioden gått ner med 64.000 personer.

Antalet sysselsatta var i juni 4,5 miljoner och det är framför allt byggjobb och de privata företagstjänster som ökar.

Det är i första hand bland unga som arbetslösheten går ner, men andelen unga i arbetskraften minskar också. Det betyder att arbetslösheten minskar trots att sysselsättningen inte ökar i gruppen. Det handlar troligen om att antalet studerande ökar enligt statistiker Margareta Henkel på SCB, Statitiska Centralbyrån.

Arbetslösheten minskar med en dryg procentenhet samtidigt som antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program minskat med drygt 50.000 personer. Den sammanlagda arbetskraften har inte förändrats i en jämförelse mellan juni år 2006 och juni i år.

Regeringen har beslutat att ändra definitionen på arbetslöshet. Från och med i höst kommer studerande, som söker arbete, att räknas som arbetslösa. Det betyder att arbetslösheten från och med oktober kommer att vara ungefär 2 procentenheter högre. Om den nya definitionen hade använts för juni månad hade arbetslösheten legat på 7,1 procent.