Nästa år ska många av dem som går i jobb- och utvecklingsgarantin få hjälp av privata företag. Konturerna för hur det ska gå till då privata företag tar över den statliga verksamheten blir allt tydligare.

Ams förbereder en stor upphandling till hösten.

– Privata aktörer ska genomföra olika uppdrag inom jobb- och utvecklingsgarantin. Men vi ska vara beställarna, säger Kenneth Herder, ställföreträdande generaldirektör för Ams.

Upphandlingen kommer att ske under hösten, troligen efter att höstbudgeten lagts i september. Flera privata företag tros kunna ta över under våren 2008.

Hur många personer som kommer att tas om hand av privata företag beror på bland annat på arbetsmarknadsläget. Det har spekulerats i allt från 40.000 till 100.000 personer.

Ams räknar själva med att 40.000 personer kommer att finnas i Jobb- och utvecklingsgarantin vid årsskiftet. Den siffran bedöms dock stiga under våren 2008. Alla dessa personer kommer dock inte att få hjälp av privata aktörer.

Outvecklad marknad
Höstens upphandling bedöms bli svår.

– Marknaden för dessa tjänster är ännu inte utvecklad. Det är inget man gör över natten. Företag måste ta fram olika former och koncept, säger Kenneth Herder.

Konturerna för hur avregleringen ska gå till blir dock allt tydligare.

Regeringen har tidigare deklarerat att de vill se fler privata inslag av förmedlingen av jobb. En som utrett hur det kan gå till är Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström.

Han har gjort en utredning åt Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, som har beställts av finans- och näringsdepartementet.

I utredningen, som ännu inte offentliggjorts, finns skisser på hur Ams allt mer ska ta rollen som en inköpscentral.

– Statens jobb blir att göra upphandlingar och koordinera arbetsmarknadspolitiken. Sedan kan privata aktörer utföra jobbet, säger Henrik Bäckström.

Som vd för Bemanningsföretagen märker han hur intresset för platsförmedling snudd på exploderat den senaste tiden, vilket LO-Tidningen skrivit om tidigare i sin nätupplaga.

Många aktörer
Det är inte bara privata företag och fackförbund som försöker slå sig in på den nya marknaden som skapas.

Även patientföreningar är intresserade.

Reumatikerförbundet är i kontakt med flera bemanningsföretag och diskuterar ett projekt som går ut på att förmedla jobb till sina medlemmar.

Den svenska avregleringen uppges hämta inspiration från bland annat Australien. Där går den arbetssökande till sitt lokala medborgarkontor, Centrelink, och anmäler sig.

Därefter kartläggs den arbetssökande och det bedöms hur svårt det är att hitta ett nytt jobb. Sedan skickas personen vidare till privata förmedlingar eller aktörer. I Australien är Frälsningsarmén en av de största.

Ersättning i etapper
Ersättningen till företaget eller organisationen betalas ut i tre etapper. Först betalas pengar ut då det sluts kontrakt, sedan när ett jobb förmedlas. Ytterligare utbetalning görs om den arbetssökande är kvar på jobbet efter en viss tid.

Det är dock få som tror att avregleringarna i Sverige kommer att gå lika långt som i Australien.

– Det är nog inte möjligt. Vi har en egen tradition med starka parter på arbetsmarknaden som agerar på egen hand. Så det blir mer en svensk variant som kan bli aktuell, säger Henrik Bäckström.

Läs också: Växande marknad för jobbförmedling