Stämningen på de lokala a-kassorna har blivit tuffare. Språket har hårdnat. Men allt fler ger också utryck för desperation och uppgivenhet.

Rapporterna om hot mot handläggare på a-kassorna har kommit till Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO. De är främst handläggarna som blir utsatta för reella hot, de som måste tala om för arbetslösa att de inte kommer att få några pengar.

– Situationen har blivit mycket tuffare i takt med att reglerna skärpts, säger Peter Schönefeld, chef för SO.

Handels a-kassa har tagit fram en tydlig policy. Alla hot ska rapporteras till chefen, Harald Petersson. Under det senaste ett och ett halvt året har fem polisanmälningar gjorts.

– Många fler har hotats. Polisanmälningar har gjorts när handläggare hotats till livet. Frustrationen bland arbetslösa som blir nekade ersättning går ut över dem, säger Harald Petersson.

En har dömts
En medlem i Handels a-kassan har dömts i tingsrätten för att ha hotat en handläggare till livet, två anmälningar har lagts ner och två behandlas fortfarande.

– Alla hot tas på allvar. Jag försöker ringa upp dem som hotat. Ofta får jag tag på dem och de flesta ger då uttryck för sin desperata situation, säger Harald Petersson.

Det är människor som fått avslag eller som inte skickat in kompletta ansökningar som innebär att pengarna dröjer. En desperat ekonomisk situation får dem att ösa sin vrede över den första handläggare de möter.

Ytterligare skärpning
I dag tisdag kan arbetslösa mötas av ytterligare en uppstramning av a-kassan. Arbetsförmedlingen kan efter lagförändringen den 1 juli tvinga jobbsökande att flytta till en helt annan ort redan från första dagen. Tidigare gällde att den arbetslösa hade rätt att söka i närområdet de första 100 dagarna.

– Den som vägrar flytta kan få ersättningen nedsatt och till slut upphör den helt. Men vi vet ännu inte hur arbetsförmedlingarna kommer att hantera den senaste regelförändringen.
 
Trycket på handläggarna kommer sannolikt att öka ytterligare och med det hoten från frustrerade medlemmar.