ANALYS. Efter industrins till synes smärtfria förhandlingsomgång har avtalsrörelsen nu hamnat i exakt den snålblåst och i de svårigheter som kunnat förutses. Parterna inom lager och detaljhandel, Svensk Handel och Handels, är överens om en treårig uppgörelse. Men det räcker inte att de förhandlande parterna är överens för att skapa arbetsfred.

Det mäktiga beredningsutskottet inom Svenskt Näringsliv – företrädare för de fem stora branscherna – har satt ner klacken och förhindrar en uppgörelse.

Att Handels i morgon, måndag, därför varslar om konflikt i den förestående påskhandeln är en självklarhet. För att undvika varslet har Svensk Handel ett knappt dygn på sig att bryta sig loss från centralorganisationens tvångsgrepp. Den uppgörelse som var på väg att signeras innebar löneökningar inom handeln på 12,6 procent under tre år. Det ska jämföras med de 9,6 procent som industrins arbetare avtalade om för en vecka sedan.

I linje med planen
Och just denna skillnad – en procentenhet mer om året – är helt i linje med de krav som spikats inom LO och som samtliga förbund har ställt upp bakom. Ett lågt löneläge och stor andel kvinnor ska slå igenom på det här sättet. Om kostnaderna för pensionsuppgörelsen adderas till den framförhandlade löneuppgörelsen är avtalet värt drygt 13 procent att jämföra med industrins 10,2 procent.

Svenskt Näringslivs nej till uppgörelsen riskerar att kasta in just handeln i en konflikt som branschen inte vill ha. Ansvaret landar därför på övriga arbetsgivare, inte minst industrins företrädare, som förhandlat fram sina avtal. Och kanske är det just i det ljuset som det kristallklara nejet till den framförhandlade uppgörelsen inom handeln ska ses. Rädslan för att devalvera industrins olika avtalsuppgörelser får industriarbetsgivarna att hålla emot.

Svårt att kopiera industrin
Hur det kommande konfliktvarslet läggs och hur sympatiåtgärder kan se ut är oklart. Men det är ingen högoddsare att peka ut industrin som en tänkbar måltavla för sådana aktioner. Den uppkomna situationen visar än en gång hur industriavtalets verkansgrad kan skapa svårigheter för andra. Den redan tidigare hårda kritiken kan därför snabbt växa och rasera den normering som är avsikten med att låta den internationellt konkurrensutsatta sektorns förhandlingar gå först.

Svensk Handels vd, Dag Klackenberg, har tidigare varit starkt kritisk till att parter utanför industrin låses in på grund av industriavtalet och har därför talat om behovet av större branschfrihet i förhandlingarna. Av den friheten blev intet den här gången. Trots en färdig uppgörelse redo att skrivas under står branschen nu inför risken av stora störningar i påskhandeln. På grund av att varslet läggs i morgon, måndag kan inte konflikten träda i kraft förrän skärtorsdagen och effekterna är svårbedömda.

Läs också: nyhetsartikeln "Handelsförhandlingar strandade"

Läs också: nyhetsartikeln "Nästa steg kräver Stråth"