Med jämställdhetspotter är löneskillnaderna mellan män och kvinnor utjämnade på tio år.

Det hoppas i all fall LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, som i jämställdhetspotten ser metoden att komma till rätta med felavlöningen av många kvinnor.

– Vi har inte hört några invändningar från arbetsgivare mot jämställdhetspotten. Det tar jag som intäkt för att de accepterar den och det gör mig samtidigt hoppfull, säger LO:s ordförande.

Hon säger att jämställdhet är en självklarhet för facket. Det handlar om allas lika värde och att ingen ska diskrimineras. Det är naturligt att alla ska delta på lika villkor. Kvinnors löner ska inte dumpas utan alla ska ha samma möjligheter att försörja sig.

Olika vägar till målet
Det var först i början på 1990-talet som facket insåg att det behövdes något annat än satsningar på de lägst avlönade för att komma till rätta med att många kvinnor tjänar mindre än en stor del av männen. Wanja Lundby-Wedin berättar att hon ända sedan mitten av 90-talet har diskuterat olika modeller för löneutjämning mellan könen.

Problemet som facken nu försöker komma till rätta med är att lönen inom kvinnodominerade branscher är lägre än i manligt dominerade områden. LO:s ordförande frågar sig varför undersköterskor ska tjäna mindre än industriarbetare och byggnadsarbetare eller varför bibliotekarier ska ha lägre lön än andra akademiker.

Tanken bakom jämställdhetspotten är att kvinnodominerade branscher i årets avtalsrörelse ska få ett extra lönepåslag, som de manligt dominerade avtalsområdena inte kräver kompensation för. Wanja Lundby-Wedin beskriver det som en insamlingsmodell, som ger ett extra utrymme för att rätta till löneskillnaderna.

Sex kronor i potten
I LO:s avtalsplattform är jämställdhetspotten satt till 205 kronor och avtalsområdena får del av den i förhållande till andelen kvinnor med en månadslön under 20.000 kronor. Det betyder att Kommunal med cirka 80 procent kvinnor i sina led kräver kring 160 kronor utöver det generella lönepåslaget. Andelen kvinnor är låg på byggavtalet och det gör att Byggnads bara kan kräva sex kronor i jämställdhetspott.

Wanja Lundby-Wedin kan hålla med om invändningen att potten är låg tilltagen, men det handlar om att få gehör för en ny modell och för att lyckas med det gäller det att inte sikta för högt första gången.

– Vi har aldrig kommit så här långt tidigare. Det ska bli mycket spännande att se hur det går i förhandlingarna, säger hon.

Läs också: nyhetsartikeln "Lönegapet störst i privat sektor"

Läs också: LO-opinion om jämställdheten i facket "Många kvinnor jobbar fackligt"