Tusentals trafikskadade riskerar att få kraftigt sänkt pension. Den lägre ersättningen kan dock komma att omprövas. Regeringens sänkta pensionsberäkning för förtidspensionerade krockar nämligen med trafikskadelagen.
 
Vid årsskiftet sänkte regeringen procentsatsen för hur man ska räkna fram pensionen för dem med sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension och sjukbidrag. Ny beräkningsgrund är 80 procent i stället för 93 procent av tidigare lön. Pensionen kan därmed sänkas med upp till 30 procent för dem som relativt tidigt i livet får en svår skada eller sjukdom, som LO-Tidningen tidigare har uppmärksammat.

Men nu, först efter att procentsatsen redan har sänkts, står det klart att detta inte kan gälla dem som skadat sig i trafiken. Tusentals trafikskadade kan dock tvingas överklaga sina framtida pensioner för att få den ersättning de har rätt till enligt lag.

Lägre procentsats som grund
Trafikskadeersättningen, som även den är reglerad i lag, ska nämligen betalas ut som ett skadestånd. Ersättningen ska alltid motsvara den inkomstförlust som personen drabbas av och kan därmed inte bygga på en procentsats som förändras.

Om en kvinna som nu är 30 år skadas allvarligt i trafiken, så kommer det som avsätts till framtida pension att räknas på 80 procent i stället för 93 procent av det hon skulle ha tjänat. Det blir alltså en mycket kraftig försämring av pensionen. Konsekvensen kan därmed bli att alla som fått ersättning för förlorad pensionsrätt enligt trafikskadelagen måste begära omprövning hos försäkringsbolagen.

Av de omkring 4.500 ärenden som avgörs varje år rör mellan 1.000 och 1. 500 ärenden frågan om pensionsförlust. En stor del av dessa kan beröras av sänkningen av pensionsrätten. Maria Dahlin, jurist på Trafikskadenämnden, är väl medveten om problemet. Trafikskadenämnden är den instans som fastställer de regler som trafikförsäkringsbolagen håller sig till.

– Man har rätt till full ersättning för pensionsförlust, därför ser vi nu över konsekvenserna, säger hon.

– Skulle sänkningen kvarstå så påverkar det beräkningen av pensionsförlusten.

Gemensam aktion
Vad händer om alla trafikskadade lämnar in en begäran om omprövning?

– Då får man helt enkelt göra en bedömning i nämnden, för det är klart att den frågan kommer upp.

Regeringen har lovat ge Trafikskadenämnden besked under våren om hur de ska handlägga dessa ärenden. Enligt Mattias Lundbäck, politiskt sakkunnig hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) är ännu ingenting klart.

– Visst framstår det som en förändring som kan påverka bedömningarna. Men det är en komplicerad juridisk fråga som jag inte kan kommentera på rak arm, säger han.

Och under tiden kommer nya ärenden in till Trafikskadenämnden.

– Men just nu avgör vi inga sådana här frågor i och med att vi vet att det kan slå väldigt hårt, säger Maria Dahlin.

– Vi säger i stället åt försäkringsbolagen att de måste avvakta kommande anvisningar från oss när vi vet hur man ska beakta detta.

FAKTA: Trafikskadenämnden avgör
Trafikskadenämnden tolkar reglerna kring ersättning till trafikskadade. Den föreslår försäkringsbolagen hur hög ersättning de ska ge när någon har skadats i trafiken, särskilt om den drabbade har invalidiserats och vid dödsfall. Nämndens ordförande utses av regeringen, övriga ledamöter av finansinspektionen. I nämnden sitter jurister, personer från olika intresseorganisationer samt representanter för försäkringsbolagen.

Läs också: artikeln  om Robert Lanzén "Kontraktsbrott att sänka pensionen"