Vårsådden i parkerna kan vara i fara. Kommunal har varslat arbetsgivarna för trädgårdsarbetarna om blockad mot övertid och nyanställningar.

Förhandlingarna mellan facket och Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) om ett nytt avtal för trädgårdsanläggningsbranschen har strandat.

– Vi har förhandlat sedan i höstas, säger Kommunals ombudsman Lage Hallerup.

Det är framför allt fyra saker som parterna inte kan enas om:

– Vi vill ha en klämdag när nationaldagen infaller på en tisdag eller torsdag som kompensation för att annandag pingst har tagits bort som helgdag, säger Lage Hallerup. Vi vill öka resekostnadsersättningen med två kronor per mil. Vi vill också få upp helgersättningen för första maj och nationaldagen.

Den fjärde tvistefrågan handlar om mellan vilka klockslag trädgårdsarbetarna ska kunna arbeta utan ob-tillägg. SLA vill utöka den arbetstidsförläggningen med en timma.

Katarina Novak, vd för SLA:

– Det känns tråkigt med varslet. Vi har försökt att komma överens sedan i oktober. Annandag pingst har aldrig räknats som helgdag i branschen så om avtalet går igenom blir det i själva verket en arbetstidsförkortning under högsäsong. Det är inte bra eftersom vi ju inte kan arbeta i tjäle och permafrost.

Katarina Novak anser att frågan om klämdagarna ska hanteras på de enskilda arbetsplatserna. Varslet berör cirka 2.000 anställda i trädgårdsanläggningsbranschen och träder i kraft den 10 april om parterna inte har enats innan dess.

Lise-Lotte Lindgren