Hoten om att flytta produktion från Sverige avtog i styrka när Scania fick ett avtal om flexibel arbetstid med IF Metallklubben. Facken ska vara alerta och undvika blixtutryckningar, anser Kjell Wallin, klubb-ordförande.

Ungefär hälften av Scanias produktionsanställda i Sverige jobbar i Södertälje, cirka 3.200. Busslaster med besökare vill veta allt om modellen som ökar produktiviteten samt minskar sjukfrånvaro och personalomsättning. Koncernchefen Leif Östling säger i en intervju i förra numret av LO-Tidningen att Scania kan öka produktiviteten med 6 till 8 procent årligen i minst 15 år till.

Han lyfter fram avtalen med IF Metall om flexibel arbetstid och möjligheten att visstidsanställa 20 procent som viktiga förklaringar. De självstyrande arbetslagen talar han sig också varm för.

– I en globaliserad värld finns inget alternativ till flexibilitet, säger Kjell Wallin, också koncernfackets ordförande. Avtalet är från 1996. Och med det avtog argumentet att flytta ut produktionen från Sverige.

IF Metall är pragmatiskt, anser Leif Östling.

– Även fackliga representanter har ansvar för hur företaget går för att säkra jobben, kommenterar Kjell Wallin.

– Vi skrev under avtalet om flexibilitet för att inte sitta med kniven mot strupen. Många klubbordföranden ringer till mig i dag för att de hamnat i omöjliga situationer. Vi var framsynta.

Varsin tidbank
En bonus som kopplades till flexibiliteten blev avgörande för att en majoritet av medlemmarna skulle rösta för avtalet. De tre senaste åren har bonusen gett varje anställd cirka 15 000 kronor om året. Den flexibla arbetstiden beskriver Kjell Wallin som att den kan varieras tio timmar över en tvåveckorsperiod, mellan 35 och 45 timmar i veckan. Varje individ har en tidbank. När de kommit till noll och går på plustid utgår övertidsersättning. I en annan tidbank regleras arbetstidsförkortningen.

LO-Tidningen besöker en avdelning där de bearbetar kugghjul till växellådor och bakaxlar. De är tio personer i varje arbetslag, i fyra olika gäng, som arbetar modifierat treskift. Ett par från varje lag är engagerade i en förbättringsgrupp som ständigt hittar nya smartare sätt att jobba på.

Var och en har ansvar för en maskingrupp. De arbetar spridda i fabriken och byter ansvarsområden med varandra. Kjell Andersson, operatör och den som arbetslaget har tagit ut för prata med LO-Tidningen, kan inte jobba på nätterna. Han har bytt bort sitt nattskift och tycker det fungerar bra att lösa frånvaro genom att ”täcka upp” för varandra.

Mitt bland maskiner och robotar i centrum av arbetsplatsen står tavlan som visar företagets mål när det gäller kvalitet, effektivitet, produktivitet. Dessutom det verkliga utfallet i form av plus och minus samt pilar som pekar nedåt eller snett uppåt.

– Vår uppgift är att programmera maskinerna och skruva upp takten så mycket det går utan att kvaliteten blir lidande. Vi måste hitta balansen men maskinerna bestämmer takten, säger Kjell Andersson.

Arbetslaget har krävt att en ny maskin ska köpas in, en förutsättning för att nå produktionsmålen. En i arbetslaget är i Tyskland för att testa den maskin som är mest intressant.

Intill Scanias fabrik ligger Industrigymnasiet. I tredje klass är eleverna på praktik i fabriken. De allra flesta som nyanställs kommer
från skolan.

– Laget väljer vem vi vill ha. Oftast blir det någon som praktiserat här och som vi känner till, säger Kjell Andersson som bara har en kvinna i sitt lag på tio.

Väljer ni bort kvinnorna när ni tar in nya?

– Absolut inte. Det är bara bra att blanda för tonen kan bli rå bland bara karlslokar. Men tyvärr är det få kvinnor som vill arbeta här, säger han.

Totalt är 12 procent av arbetarna på Scania kvinnor, enligt Kjell Wallin. Andelen invandrare är svårare att beräkna.

– 40 procent har utländska namn. Men många av dem är födda i Sverige och är därför inga invandrare. Vi använder inte den termen, alla är lika mycket värda, säger Hannu Järvinen, gruppordförande i bearbetningen.

Är allt frid och fröjd på Scania?

– Nej det är det inte. Det finns mycket kvar att göra när det gäller trivseln. De självgående arbetslagen fungerar bäst i bearbetningen. I monteringen är det betydligt svårare att få modellen att fungera, säger Kjell Wallin.

FAKTA: Erfarenhet ger tillägg
Grundlönen för Scaniaarbetarna är mellan 18.000 kronor och 25.000 kronor, enligt Kjell Wallin. Till den kommer ob-tillägg på mellan 2.000 kronor och 8.000. Lönesystemet är under omförhandling. Även de äldre kan få en löneutveckling genom ett erfarenhetstillägg. Företaget vill höja lönen mer för dem som kan samarbeta i grupperna.