Ombytta roller råder inom borgerligheten. När kraven reses på uppluckring av arbetsrätt och anställningsskydd är det moderaterna som håller tillbaka sina allianskamrater.

Den borgerliga alliansen höll konvent häromveckan. Konvent och konvent förresten. En mer adekvat svensk benämning är valupptakt. Det var det som det var frågan om. Några egentliga nyheter presenterades inte. Det gällde att gjuta mod i styrkorna och visa enad front. Men samtidigt blev de borgerliga partiernas ombytta roller i synen på arbetsmarknaden väldigt tydlig.

Bortom de stora talen som direktsändes i tv hölls mindre samlingar. I dessa fick mer ordinärt partifolk komma med sina synpunkter.

Skickade frågan vidare
Här kom kraven på slopade turordningsregler från småföretagarnas vänner. Något som fick ordföranden för arbetsgruppen, centerpartisten Åsa Torstensson, att skruva på sig och skicka frågan till den moderate partisekreteraren Sven-Otto Littorin.

– Redan i dag finns tvåmans-undantaget. Jag tror att Las är ett mindre problem än vi ofta gör det till. Om vi går ut i valrörelsen och säger att ökad otrygghet är det vi behöver… det tror inte jag är en bra ide, förklarar han.

En stund senare vill någon att det görs något åt fackets otyg att sätta företag i blockad. Även här skjuts frågan till Sven-Otto Littorin.

– Om man tittar på arbetsmarknaden är detta inte ett stort problem. Det vi vill göra är att försöka få parterna att sluta förhandlingsordningsavtal, så kommer man åt blockaderna. Det är en sund hantering av den här problematiken.

Bra med låga ambitioner
I de gemensamma rapporterna som togs fram inför konventet är det tydligt att det parti som vill minst håller i taktpinnen. Och det är moderaterna. Några djärva kristdemokratiska förslag på inskränkningar i konflikträtten syns inte till. I svepande ordalag sägs att Sverige behöver ett regelverk som båda parter på arbetsmarknaden står bakom, och att grunderna för arbetsrätten bör bestå framöver. Det slås vakt om den svenska modellen och kollektivavtalen. Förhandlingsavtal i stil med Industriavtalet lyfts fram som föredöme. De leder till lugn och ro, och fler borde följa efter.

Viss klåfingrighet visas dock mot de privatanställda tjänstemännen som håller fast vid sina förmånsbestämda pensioner. Alliansen vill att dessa förändras och att denna fråga ska diskuteras av ett nytt nationellt äldreråd, som ska bestå av företrädare från parterna och regeringen.

Inte heller innehåller rapporterna några halsbrytande centerförslag på omstöpning av Las. Förändringen som föreslås är blygsam.

Alliansen vill slopa det förstärkta anställningsskyddet för äldre. Ett skydd som innebär att i turordningen räknas varje anställningsmånad efter 45-årsdagen två gånger. Inom alliansen håller de ”nya” moderaterna i tyglarna när arbetsmarknaden kommer på tal.