Robotarna kan ta hälften av alla jobb

Framtidsminister Kristina Persson. Foto: Vilhelm Stokstad

Framtidsminister Kristina Persson. Foto: Vilhelm Stokstad

 

Robotar tar över hälften av alla jobb och resten kan ofta skötas från andra håll i världen. Regeringen har tillsatt en ny expertgrupp för att ta reda på hur den svenska arbetsmarknaden ska möta framtidens utmaningar.

Fotomodeller, redovisningsekonomer, maskinoperatörer och kassapersonal toppar listan över yrkesgrupper som med stor sannolikhet ersätts av teknik inom de närmsta 20 åren, enligt en rapport från stiftelsen för strategisk forskning. Framtidsminister Kristina Persson visar listan i sitt arbetsrum i regeringskansliet, och konstaterar att upp till hälften av alla jobb snart kan utföras av robotar och datorer.

– Den tekniska utvecklingen går så snabbt att det förändrar villkoren i grunden för hur arbetsmarknaden kan fungera, säger hon.

För att möta utmaningarna som ny teknik och ökad globalisering för med sig har hon och regeringen tillsatt en analysgrupp för framtidens arbetsmarknad. Gruppen har ett år på sig innan den ska lämna förslag på åtgärder som gör att arbetsmarknaden fungerar om femton år.

– Vi måste ha beredskap för att möta förändringarna. Det handlar om utbildning, regler, skatter, villkor för företagande och kreativitet, säger Kristina Persson.

Gruppen, som leds av Kommunals ordförande Anneli Nordström och ekonomen Klas Eklund, ska se över hur arbetsmarknaden kan förändras samtidigt som målet med hög sysselsättning och låg arbetslöshet ska bevaras.

Att fler skulle slippa jobba för att tekniken tar över är inte något framtidsministern önskar.

– Alla människor har ett behov av att behövas. Det behöver inte uppfyllas genom ett arbete, men arbetet har en central del i det och viktigt för att man ska kunna försörja sig själv. Sedan kanske inte alla behöver jobba 40 timmar i veckan. Jag tror att arbetstidsfrågan kommer att bli allt viktigare framöver.

Förslagen ska även motverka de växande inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Kristina Persson ser det som en en allvarlig risk att vi går mot ett samhälle där några tjänar enorma summor och köper allt privat, medan andra knappt kan försörja sig. Risken ökar också om enklare jobb försvinner från arbetsmarknaden medan de mest avancerade blir kvar.

– Om vi inte passar oss får vi ett proletariat vars enda chans är att sälja sitt arbete allt billigare, och det är inte det samhälle vi vill ha.

Även las kan hamna under analysgruppens lupp. I direktiven står att gruppen ska se över hur ”dynamiska villkor för nyskapande, omställning och flexibilitet” kan förenas med ”rimliga krav på trygghet och rättvisa”.

Analysgruppen ska lämna konkreta förslag som politikerna kan genomföra under de kommande två mandatperioderna. Att förslagen kanske inte passar den socialdemokratiska regeringen är inget som oroar Kristina Persson.

– Vi får välja att satsa på det vi tror på. Jag tror att det är bra att alla förslag lyfts fram och diskuteras. Jag hoppas att gruppen tänker högt, långt och fritt för det här är frågor som förtjänar debatt.

När framtidsministern själv siar om i framtidens arbetsmarknad ser det hoppfullt ut, i alla fall om förutsättningarna finns med en fredlig och stabil omvärld.

– Jag ser ett arbetsliv som rymmer mer egenföretagande och mer interaktion och samarbete med andra länder. Anställda i tunga och ofria yrken kommer att jobba kortare tid än i dag och få tid till annat, som kultur och att skapa kreativt. Vi andra kan fortsätta att jobba 70 timmar i veckan, om vi vill.

Johanna Wreder
08-725 52 15

Kommentera den här artikeln

 • joakim22

  Robotarna tar hälften av alla jobb. Utom i Sverige. Där förhindrar ”utbildning & praktikplatser” detta skräckscenario. På denna unika geografiska yta kommer tvärtom jobben bli flera av robotiseringen, eftersom ”bottarna” känner till & respekterar svensk socialdemokratis klippfasta barnatro på arbetslinjen & dess längtan att andra ska få känna sig behövda med alldeles eget arbete. Och givetvis leder det också till ökad jämlikhet då de fattiga massorna blir mer jämlikt jämnt fattiga än förr.

  • Solveig Abrahamsson

   Joakim har ett tankefel, som blandar ihop Högeralliansens
   arbetslinje med tvång till arbete för sin försörjning. Idag blir den som är utkonkurrerad från arbetsmarknaden eller sjuk utan försörjning, och de utslagna ska dessutom orka
   fylla i massor med blanketter.
   Tekniken ska vara till för folket och inte för att öka
   kapitalägarnas vinster och ökad makt! Pengar måste till Offentlig sektor, och vi måste få mer mänsklig personal eftersom ensamhet allt mer blir den största
   sjukdomen, och robotar ger ingen mänsklig kontakt. Teknik med trådlös strålning gör oss dessutom sjuka och dementa, en kunskap som krigs. och Mobilindustrin ser till att mörka, fastän forskning och kunskap finns: http://stralning.se/

   Jämlikhet genom social demokratis makt över att tekniken behövs, så har vi råd till arbetsförkortning och arbetsfördelning. För vi har alla rätt att få självkänsla, att få känna oss behövda i samhället, och att konkurrens ersätts av samarbete så vi alla ska ha rätten till att få ta del av arbetsgemenskapets glädje, även om det bara blir 2 tim/dag, och där Strålningsfri arbetsmiljö ska vara prioritet nr 1! Bra att
   industrichefer går ut och vittnar: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/10/nokiachef-avslojar-mobilstralning-forstorde-min-halsa/
   Nej till skadlig El-smog!

 • Jojjo08

  Ett lovvärt initiativ av regeringen att tillsätta denna grupp oavsett vad Annie Lööf tycker. Redan idag har vi en arbetsmarknad och åtgärdsprogram med stora problem som inte är lösta Vilket går att läsa nu senast på följande sidor:
  http://www.dagensarena.se/innehall/klyftorna-vaxer-den-rikaste-procenten-vinnaren/
  http://www.svt.se/nyheter/arbetsformedlingen-varnar-stor-risk-for-brist-pa-arbetskraft.
  Det här är problem som har ökat och kommer att öka om inga
  handfasta åtgärder sätts inom en snar framtid. En av de avgörande
  punkterna är fördelningspolitiken. Hitintills har varken marknaden
  eller politiker gjort något som har minskat den utveckling som idag
  styr. Ännu mer aktuellt blir det med en ökad robotisering och
  minskad behov av många av dagens arbetsuppgifter som det tas upp i artikeln. Ett önskemål vore att löpande kunna följa den här
  expertgruppens arbete. Ökad trasparens efterlyses.