Välkommen till 2010 års upplaga av Dina försäkringar – en uppslagsbok över ditt försäkringsskydd

Här har vi samlat en mängd uppdaterade fakta om både avtalsförsäkringar, socialförsäkringar och medlemsförsäkringar. Förhoppningsvis ska artiklarna därmed kunna användas som en enkel uppslagsbok över de vanligaste reglerna om ditt försäkringsskydd. Lagar och regler är uppdaterade med de förslag som finns med i regeringens höstbudget för 2011.

Ett par saker är dock viktiga att komma ihåg:

• Avtalsförsäkringar gäller bara där det finns kollektivavtal. Det är ett viktigt skäl till att alltid kräva kollektivavtal på din arbetsplats.

• Du måste själv anmäla en skada, och också själv göra en anmälan för att få premiebefrielse när du är långtidssjuk eller föräldraledig. Ta hjälp av LO-förbundens försäkringsrådgivare.

Artiklar från årets bilaga:

Läs på! Så att du inte missar något

Jobbet förstörde axeln – Jimmy fick 265 000

Fritt att vara sin egen chef

Dina försäkringar 2011

Hela bilagan Dina försäkringar 2011 (pdf-fil, 3,2 MB)

Nyttiga försäkringslänkar:

Du kan själv söka information om ditt försäkringsskydd på nätet. Här är en del användbara hemsidor:

  • Medlemskvart. Här kan du få information om avtalsförsäkringarna och även boka in dig för en egen medlemskvart, det vill säga en personlig informationsstund om försäkringsskyddet. Den som vill ha en medlemskvart, fyller i namn och andra kontaktuppgifter, inklusive vilket förbund man tillhör. Anmälningarna skickas till respektive förbundsavdelning, som ansvarar för att en försäkringsrådgivare kontaktar dig.
  • Skyddsnet. Sekos hemsida för försäkringar och arbetsmiljö. Information om både avtals- och medlemsförsäkringar.
  • Afa Försäkrings hemsida. Afa  Försäkring är ett samlingsnamn för tre försäkringsbolag som hanterar dina avtalsförsäkringar (dock inte Avtalspension Saf-LO). Det är till Afa Försäkring som du ska skicka din anmälan om ersättning om det händer något och det är där de bedömer din anmälan och säger ja eller nej till ersättning. (Ett beslut som du alltid kan överklaga.) Afa Försäkring ägs med hälften var av LO och Svenskt Näringsliv, förutom inom trygghetsförsäkringen där också PTK har en liten ägarandel.
  • Foras hemsida. Fora ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Fora administrerar premieinbetalningen till avtalsförsäkringarna och hanterar alla inbetalningar och val till Avtalspension Saf-LO. På Foras hemsida kan du följa utvecklingen av din personliga avtalspension.

Sprid bilagan på jobbet!

Använd den på kurser, informationsträffar och enskilda rådgivningar. Beställ gratisexemplar av Dina Försäkringar i pappersform:

Kontakta då Inga-Britt Sillén, administrativt ansvarig på LO-Tidningen.

E-posta: Genom att klicka här

Ring: 08-796 27 00

Skriv till: LO-Tidningen, Box 1372, 111 93 Stockholm

Arkiv från tidigare års försäkringsbilagor

2010

Inledning: Kräv alltid kollektivavtal

Christina fick pengar för sin skadade hand

Arbetsskada – så säger lag och avtal

4 000 invalidiseras på arbetsplatsen – varje år

Dina försäkringar 2010

Hela bilagan Dina försäkringar 2010 (pdf-fil, 3,2 MB)

2009:

Utsliten och utförsäkrad fick rätt till slut

Hon får två av tre att teckna sjukförsäkring

Allt fler arbetare tecknar privata sjukförsäkringar

Dina Försäkringar 2009:

Hela bilagan Dina försäkringar 2009 (pdf-fil)

2008:

Kosing åt andra dämpar smärtan

Viktigt med rätt förmånstagare

Avtalsförsäkringar är en del av lönen

Nya sjukregler rubbar avtalens försäkringar

Unga har noll koll på försäkringarna

LO-paketet dröjer

Medlemskvart på sexton språk

Faktasammanställning för 2008:

Alla fakta om dina försäkringar 2008 (pdf-fil)

Faktasammanställning för 2007:

”Alla fakta om dina försäkringar (2007)”

Faktasammanställning för 2006:

”Alla fakta om dina försäkringar (2006)”