De nationella fackföreningarna är organiserade i nio globala fack – så kallade GUF:ar – som tillsammans representerar över 200 miljoner arbetstagare världen över. Samtidigt finns världsfacket ITUC som samlar nationella centralorganisationer.

LÄS MER OM DE GLOBALA FACKEN.

Dessutom finns sammanslutningar som TUAC, fackens röst inom det ekonomiska samarbetsorganet OECD.

LÄS MER OM TUAC.

Arbetsgivare och företag samarbetar också över nationsgränserna, men formerna är spretigare. Svenskt näringsliv är anslutet till fyra internationella organ, samtidigt som medlemsföretagen ingår i svåröverskådade nätverk av näringslivsorganisationer.

LÄS MER OM FÖRETAGENS GLOBALA FÖRENINGAR.