Under 2022 infördes flera nya bestämmelser gemensamt inom EU, det så kallade Mobilitetspaketet. Bestämmelserna var tänkta att ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.

I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid. 

Mobilt fackligt kontor

För att få en liten inblick av hur mobilitetspaketet efterlevs, samt påverkat den svenska åkerinäringen så öppnades det första fackliga mobila kontoret på en säkerhetsparkering i Jönköping i december 2023.

Det första i Europa, ett samarbete mellan Jönköpings Kommun, Transports lokalavdelning i Jönköping samt Transportarbetareförbundets Internationella enhet. Under sex månader stod kommunen för kostnaden för det mobila kontoret, och Transport för bemanningen och informationsmaterialet kom från European Labour Authority, ELA.

Syftet var att finnas på plats för att informera de utländska chaufförerna om deras rättigheter och skyldigheter och, vid behov bistå med kontaktuppgifter till hemlandets fackförening.

Enligt regelverket i mobilitetspaketet så ska chaufförerna ha svenska löner då dom utför så kallade Cabotagetransporter i Sverige. Detta har basunerats ut med stolthet från våra politiker. Men återigen ser vi ett regelverk på pappret som inte går att följa.

Chaufförer anställda utomlands

Chaufförerna är ofta anställda i Litauiska eller polska åkerier för att sedan bli ”stationerade” i Skandinavien. Ser man till vad dom har att välja på, så är troligen inte valet så stort. Arbetslöshet i hemlandet eller ett bra betalt arbete som yrkeschaufför i Europa – med dåliga villkor som motprestation.

Det är ytterst få chaufförer som får rätt lön. I stället avlönas de efter hemlandets minimilöner i nivåer långt under svenska kollektivavtal.

En annan effekt av mobilitetspaketet är att många utländska åkerier nu flyttat sin verksamhet till Sverige, för att just undkomma regelverket. Många av dessa åkerier är relativt små, men de är många.

Vet inte vart åkerierna finns

Möjligheten att teckna kollektivavtal är mycket liten då vi inte vet var dom finns, eller att dom finns. Dessutom finns oftast inga medlemmar på företaget då man även tagit med chaufförerna i flytten av verksamheten.

Tommy Jonsson, central ombudsman på Transportarbetareförbundet, har bemannat kontoret, mestadels på lördagar då chaufförerna oftast tar sin ordinarie veckovila i hytten. Detta är förbjudet men sker ändå. Förtroende byggdes upp och chaufförerna öppnade sig. Så fick man information om deras lön och arbetsvillkor och hur de jobbar. 

Oftast ligger chaufförerna ute i fyra veckor för att sedan vara hemma i två veckor. En del stannar kvar i Sverige då arbetsgivare tillhandahåller en del i en liten lägenhet, en hyrd stuga eller i en industrilokal där de kan sova innan en ny schemaperiod påbörjas.

Behövs mer kontroll

Genom det mobila fackliga kontoret har vi även iakttagit hur flertalet utländska personalbussar kommer till parkeringen för att byta personal. Chaufförerna kommer alltså inte in till Sverige med en internationell transport utan slussas hit för att ta över ett fordon.

Många frågar sig varför dessa chaufförer ställer upp på detta. De chaufförer vi pratat med kommer från bland annat Ukraina, Makedonien, Azerbajdzjan, Ryssland och Rumänien. Vi har nu sista tiden även pratat med chaufförer från Indien och Pakistan.

Hur ska vi då komma till bukt med alla dessa problem, nationellt och internationellt? Vi behöver en ny nationell kontrollmyndighet med spetskompetens från de olika berörda myndigheterna, i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Det kan exempelvis vara snabba kontroller på arbetsplatser, driftställe eller uppställningsplatser efter tips som inkommit till tex något av de center för arbetslivskriminalitet som finns i de olika regionerna. 

Parterna kan bidra

När det gäller efterlevnaden av mobilitetspaketets regelverk bör man utreda ifall det går att samarbeta med European Labour Authority, ELA, för gränsöverskridande kontroller. Här skulle även arbetsmarknadens parter kunna vara involverade som utredare.

Just ELA är ju en europeisk myndighet som ska bidra till bättre samarbete mellan EU-länderna, samordna gemensamma inspektioner, göra analyser och riskbedömningar av arbetstagarnas rörlighet över gränserna och medla i tvister mellan EU-länder.

Kapitalet finner alltid nya vägar, då måste även arbetarrörelsen och landets myndigheter göra detsamma, för att säkra goda arbetsvillkor, oavsett nationalitet.

Till sist, transportköparna och speditörerna måste ställa krav på kollektivavtal, i stället för att anlita de oseriösa aktörerna som finns på marknaden. Detta för att bidra till en konkurrensneutralitet, som man så länge kämpat för i åkeribranschen.