För två år sedan var Patrik Nylund, 57, på omslaget av Kriminalvårdens personaltidning.

I en intervju önskade han att Kriminalvården skulle bli bättre på att bemöta människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Nu har Patrik, som nyligen diagnostiserades med autism, blivit utköpt, skriver Sekotidningen.

– Jag tror att jag blev till för mycket besvär än glädje för arbetsgivaren, säger han.

Patrik Nylund började som kriminalvårdare på häktet i Sollentuna för sju år sedan. Han hade tidigare bland annat jobbat med säkerhetsfrågor och bevakning.

På häktet trivdes han framför allt med att prata med de intagna. Han var även barnombud, med uppgift att stötta barn till häktade.

Blev mobbad på jobbet

Efter ett par år sökte han sig till häktet Kronoberg i centrala Stockholm. Han hade hört gott om arbetsplatsen.

Men där blev Patrik utsatt för mobbning och sjukskrevs med akut utmattningssyndrom.

Sedan dess har han försökt hitta tillbaka till en hållbar arbetssituation. I stället har han nu fått sluta som kriminalvårdare.

Patrik är övertygad om att Kriminalvården beslutade sig för att säga upp honom när de fick höra om hans autismdiagnos.

– För mig var det tydligt att jag inte skulle få medicinskt rehabilitering för min utmattning. Jag upplevde att de väntade ut en process för att säga upp mig, säger han.

Det var under Patriks sjukskrivning som han diagnosticerades med autism. I samband med det utreddes hans arbetsförmåga genom företagshälsovården.

Det känns som om de inte har en aning om vad jag kan. De skulle behöva jobba med det som myndighet.

Utredningen kom fram till att Patrik Nylund inte har någon arbetsförmåga alls som kriminalvårdare, trots att han jobbat som det i flera år.

Enligt utredningen kan han inte arbeta med de intagna på grund av diagnosen, eftersom han bland annat kan ha svårt med det sociala och relationer till andra människor.

– Tvärtom har jag fått beröm av en tidigare chef för mitt förhållningssätt gentemot intagna. Min dåvarande chef vittnade också om att jag var tydlig och regelstyrd, vilken han sa var gynnsamt, säger Patrik Nylund.

Han upplever snarare att det kan uppstå missförstånd mellan honom och kollegor.

Ville få arbetet anpassat

Utredningen slår även fast att Patrik är väldigt känslig för sinnesintryck och har svårt att anpassa sig när förutsättningarna förändras.

Det här håller han med om, men menar att han skulle klara av yrket med vissa anpassningar. Exempelvis kan han inte jobba heltid och behöver tid för återhämtning mellan och efter arbetspass.

Han poängterar också att han har den mildare graden av autism.

– Det är en väldigt stor omsättning på kriminalvårdare. Men i stället för att ordna så att en person kan bli kvar är det lättare att säga upp mig, säger Patrik Nylund.

NPF-diagnos på jobbet

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf) som man föds med.

Enligt en undersökning av intresseorganisationen Attention har var tredje person med en npf-diagnos mötts av negativa attityder från arbetsgivaren. Lika många har utsatts för mobbing och trakasserier på arbetsplatsen.

Nästan 15 procent uppger att de har blivit uppsagda på grund av sin funktionsnedsättning.

Källa: 1177, Riksförbundet Attention

Enligt arbetsförmågeutredningen kan Patrik arbeta med administrativa uppgifter. Kriminalvården fann inga andra lediga tjänster som passade honom.

Patrik tycker inte att de gjorde något uppriktigt försök att ha kvar honom, och inte heller tog tillräcklig hänsyn till hans tidigare erfarenheter.

Han har bland annat varit forskningsassistent vid en tankesmedja på Stanford University i USA och skrivit rapporter för privata säkerhetsföretag.

– Det känns som om de inte har en aning om vad jag kan. De skulle behöva jobba med det som myndighet. Annars går de miste om mycket kompetens, säger han.

Tog hjälp av Seko

Kriminalvården tog Patriks fall till personalansvarsnämnden för uppsägning. Patrik upptäckte flera brister i arbetsgivarens underlag och lyckades stoppa uppsägningen med hjälp av Seko.

I stället erbjöds han fyra månadslöner för att avsluta anställningen, som efter förhandling landade i tolv månadslöner.

– Då kände jag att jag inte orkade vara kvar i det här, jag skulle aldrig bli kvitt utmattningen som läget var. Så jag accepterade budet, säger Patrik Nylund.

Kriminalvården: Alla ska trivas

Kriminalvården vill inte kommentera Patriks fall, med hänvisning till att de slutit en ömsesidig överenskommelse.

I ett mejl till Sekotidningen skriver hr-direktör Lena Hadad att Kriminalvårdens mål är att arbetsmiljön ska vara trygg och säker, där alla trivs och utvecklas: ”Detta är avgörande i synnerhet när vi växer och ska bli fler”.

Hon poängterar att Kriminalvårdens rekrytering ska vara fri från diskriminerande inslag.

”Vi är noga med att förtjänst och skicklighet ligger till grund för anställningsbesluten”, skriver Lena Hadad.

Patrik har bestämt sig för att vara öppen med sin autism för att inte hamna i samma situation i framtiden.

Försäkringskassan anser att han är fullt kapabel att ta ett annat vanligt jobb, som inte ställer samma krav på att interagera med andra människor.

Han hoppas att det kommer att ordna sig med nytt jobb.

– Men när jag sedan ser på arbetsmarknaden tänker jag att jag aldrig kommer att bli accepterad för den jag är, säger Patrik Nylund.

Den här artikeln publicerades först i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.