I veckan gick så remisstiden för regeringens utredning av förändringar i sjukförsäkringen ut.

Ni kommer ihåg? I april berättade regeringsutredaren och statistikprofessorn Per Johansson att statistiken visade att ökad och mer okänslig kontroll av sjukskrivna skulle göra människor mindre sjukskrivna.

Så han förslog att sjukförsäkringen skulle göras om. Igen. Göras mer lik sjukförsäkringen som den fungerade under Fredrik Reinfeldt och Anders Borgs tid.

För dig som läser detta skulle det kunna betyda att du blir av med din sjukpenning – utförsäkras – efter 180 dagar som sjukskriven. Att den handläggare vid Försäkringskassan som utförsäkrar dig – säger att du kan jobba – inte längre ska behöva ge något konkret exempel på vad du kan jobba med.

Till exempel.

Och när remisstiden nu är slut är kritiken skarp och förödande från de delar av samhället som berörs.

Cancerfonden: Urholkar rättssäkerheten

Cancerfonden skriver att i ett samhälle där cancer är en folksjukdom så behövs det en sjukförsäkring som ger cancersjuka möjlighet att i trygghet tillfriskna och börja jobba igen.

”Att efter 180 dagar hänvisa sjukskrivna till helt fiktiva arbeten som inte finns på arbetsmarknaden är slöseri med människors kompetens, men det försvårar också människors möjlighet till tillfrisknande och rehabilitering samt försvårar en meningsfull omställning. Det riskerar också att urholka legitimiteten och rättssäkerheten om den försäkrade inte vet vilka yrken som Försäkringskassan anser att hon eller han kan arbeta inom”, skriver organisationen.

Svenska Covidförbundet noterar att om de föreslagna ändringarna blir verklighet får sjuka bära risken för samhälleliga misslyckanden: att hälso- och sjukvården fungerar dåligt, att arbetsgivarna inte uppfyller sitt lagstadgade rehabiliteringsansvar och att otryggheten på arbetsmarknaden blivit större.

Funktionshindersorganisationen DHR varnar för att utredningen inte resonerar något kring vad utförsäkringar kostar för individen och för samhället.

Karolinska institutet: Ovetenskapligt

Läkarförbundet säger att det är klart att sjukpenningtalet kan styras genom hur sjukförsäkringens utformning men grundproblemet – att folk blir sjuka och inte kommer tillbaka till jobb – åtgärdas inte. I stället kommer patienter bollas runt mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Karolinska Institutet anmärker på vetenskapligheten i utredningen. Det går inte att – som utredningen gör – döma ut de små förbättringar som regeringen Löfven gjorde på sjukförsäkringsområdet, inte redan nu.

”Vanligen tar det upp till ett par år innan förändringar på systemnivå når full effekt i verksamheten. Att då under samma tidsperiod genomföra en effektutvärdering är nästintill metodologiskt omöjligt ur ett vetenskapligt perspektiv”, skriver Sveriges arbetsterapeuter.

Löntagarorganisationerna är också djupt kritiska. TCO talar om en återkomst för ”restriktiva och dysfunktionella regelverk” och LO varnar för att otryggheten för vanligt folk kommer öka när sjuka tvingas ut i fattigdom eller att arbeta sjuka.

De vet vad de talar om. Deras förbundsmedlemmar har levt med de här reglerna förr.

Det ska straffa sig att vara sjuk

De har lett till att sjuka människor uppmanats skaffa ett jobb där de kan ligga ner.

De har lett till att sjuka tvingats söka jobb som inte finns och om handläggare som fått högre lön när de tagit beslut om många avslag.

De har lett till att sjuka människor hamnat helt utanför systemen och försörjts av anhöriga.

Och de har lett till situationer där Försäkringskassan ansett att döende människor inte ska ha några pengar.

Några som överhuvudtaget inte kommenterat utredningen är Sverigedemokraterna. ”Någon bortre tidsgräns i sjukförsäkringen ska inte införas” sa Oscar Sjöstedt (SD) innan valet 2022. 30 procent av väljarna med sjukerstättning röstade på hans parti. Nu råder största möjliga tystnad.

Att det ska straffa sig att vara fattig och sjuk är en viktig beståndsdel i den moderata arbetslinjen. Och den har SD helt uppenbart accepterat som ett led i Tidösamarbetet.

Det är därför a-kassan ska sänkas.

Det är därför reglerna måste skärpas i sjukförsäkringen.

Och det är därför det ständigt kommer skattesänkningar som ger mest till de som har det allra bäst ställt.

Att Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson gör sig redo att plocka fram stupstocken igen är helt naturligt för dem.

Alla som hoppas att Jimmie Åkesson ska kunna tygla dem kommer att bli besvikna – igen.