Tillfälligt höjt rotavdrag

För att gynna sysselsättningen i byggbranschen höjs taket för rotavdraget tillfälligt året ut.

Taket blir 75 000 kronor per person i rotavdrag under beskattningsåret 2024. Samtidigt har samma person möjlighet att dra av 75 000 kronor för rut. I de vanliga reglerna är taken för rot och rut samordnade och de totala avdragsmöjligheterna lägre. 

Arbetsgivare får stå för sjuklönen

Sedan 2015 har företag kunnat får ersättning från staten för höga sjuklönekostnader, alltså lön till anställda under de första veckornas sjukskrivning.

Men nu slopas stödet. Regeringen uppger att förmånen varit svår att kontrollera och att de felaktiga utbetalningarna antas ha varit stora.

Kritiska remissinstanser har framfört bland annat att selekteringen på arbetsmarknaden kan öka om företag blir mer rädda att anställa personer som kan förväntas ha hög sjukfrånvaro. Regeringen svarar att det finns andra stöd i sådana fall och menar att det nuvarande stödet å andra sidan kan minska företags drivkraft att förebygga sjukfrånvaro.

Infoutbyte mot fusk och brott

Kommuner, a-kassor och vissa statliga myndigheter, bland andra Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, får nya skyldigheter att utbyta uppgifter för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.  

De myndigheter som samverkar mot arbetslivskriminalitet får samtidigt ökade skyldigheter att utbyta information som behövs för att planera och genomföra deras myndighetsgemensamma kontroller. Det gäller bland andra Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polisen.

Lagen gäller både offentliga och sekretessbelagda uppgifter, men det finns undantag för när övervägande skäl talar för att inte lämna ut dem.

Föräldradagar kan överlåtas

Föräldrar får rätt att överlåta upp tre månaders föräldraledighet till vem som helst.

Enligt regeringen ökar det flexibiliteten och underlättar livspusslet. Men Arbetet har tidigare skrivit om att bland andra LO och Ekobrottsmyndigheten ser risker för fusk, bland annat för att det kan bli svårt att kontrollera om den som får dagar verkligen är hemma med barnet.

Fler dubbeldagar för föräldrar

Möjligheten att ta ut dubbeldagar i föräldraledighet, dagar då båda föräldrarna kan vara hemma med ersättning, ökar från 30 till 60 dagar. Tidigare behövde de 30 dagarna tas ut under barnets första levnadsår, de 60 dagarna har man femton månader på sig att använda.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Den som behöver arbetshjälpmedel på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan få bidrag för det. Nu förtydligas att sådant får ges även för uppdateringar och uppgraderingar av datorbaserade hjälpmedel, samt för utbildning som man behöver för att kunna använda hjälpmedlet.