Vi vet att mellan 60 och 70 procent av svenskarna vill bo i ett eget hus. Vi vet också att unga människor som fritt får drömma om ett framtida boende väljer radhus eller villa.

Vi vet också att allt för många kan glömma sina drömmar.

Ändå har byggandet av småhus halverats på 30 år och dagens bostadsmarknad karaktäriseras å ena sidan av att hyresrätter i attraktiva lägen ombildats till dyra bostadsrätter och att hyresrätter i mindre attraktiva områden tillåtits förfalla.

Å andra sidan är det billigt att äga sin bostad men mycket dyrt att skaffa sig ett första boende.

Läkarens granne är inte städare

1974 gjorde Sverige ett blandat boende till ett nationellt bostadspolitiskt mål. Meningen är att olika hushållskategorier, som rika och fattiga, infödda och invandrare, unga och gamla ska bo tillsammans i samma bostadsområde.

I dag har staten dragit sig tillbaka från byggandet, i dag har de kommunala bostadsbolagen fått en svagare roll och bostadsbyggandet sker helt på marknadens intiativ.

Sådant där sliter sönder ett samhälle. För några år sedan visade LO hur oerhört sällan en stockholmsk busschaufför träffar en stockholmsk läkare. Detta eftersom de helt enkelt inte bor i samma stads- eller länsdelar. Bland de boende i Nacka, Danderyd och Lidingö är journalister, jurister, direktörer och läkare överrepresenterade.

Men i deras närbutiker, på deras vårdcentraler, förskolor och äldreboenden jobbar människor som bor flera mil bort, i Botkyrka, Haninge eller Upplands Väsby.

Se radikaliteten i förslagen

Bilden ser likadan ut i hela landet.

På platser där dyra bostadsrätter och dyra villor är dominerande bor människor som ser nästan likadana ut, tjänar nästan lika mycket, har ungefär lika mycket utbildning och är ungefär lika gamla. Där finns det ingen eller liten plats för lastbilschaufförer, vårdbiträden och städare.

Och det finns absolut ingen plats för människor som invandrat från några av jordens minst ekonomiskt utvecklade platser. De får tränga ihop sig med fattigpensionärer, arbetslösa och sjukskrivna i eftersatta lägenhetskomplex.

I de stadsdelar som polisen beskriver som ”utsatta områden” bor cirka 75 procent i hyresrätt. I välbeställda områden bor fem av tio i ett småhus och tre av tio i en hyresrätt.

I fattigdomens och segregationens spår följer kriminaliteten och våldet, det är en gammal kriminologisk sanning.

Det är mot den här bakgrunden man måste se radikaliteten i socialdemokraten Lawen Redars bostadspolitiska förslag för att knäcka segregationen.

Villamattorna är ohållbara

När hon talar om att ställa ut statliga kreditgarantier för nybyggnation av villor, radhus, kedjehus och parhus i utsatta områden så är det ett svar på hur människor vill leva och bo. Inte ett svar på vad marknaden mäktar med.

Dessutom anknyter det till poängen i arbetarrörelsens engagemang i 1900-talets egnahemrörelse: det finns ett alternativ till trångboddhet. Det finns ett alternativ till att vara beroende av hyresvärdar som tillåter förslumning.

När Redar vill se investeringsstöd för billiga hyresrätter – som för all del kan vara radhus ¬– i socioekonomiskt starka områden så är det också det ett steg mot att bygga en hållbar stad med blandad bebyggelse där människor trivs.

I en ny rapport från Hyresgästföreningen visas det tydligt att villamattor har högst investerings- och driftkostnad ur ett kommunalt perspektiv. De gör störst klimatavtryck, är mest bilberoende, kostar mest att kollektivtrafikförsörja. Dessutom tar villaområdena överlägset mest skogs- och jordbruksmark i anspråk. De konsumerar upp till 6 gånger så mycket mark som blandade trädgårdsstäder.

Bygg villor i miljonprogrammet

Att Hyresgästföreningen nu lanserar förslag på hur man kan förtäta områden och främja framväxten av fler trädgårdsstäder i Sverige ser ut som en tanke. Ty de landar där Lawen Redar landat: bygg flerfamiljshus i villaområden och bygg småhus i miljonprogrammens flerbostadsområden.

Verktygen finns. Använd dem.

I dag inleds Almedalsveckan och statsminister Kristersson får ursäkta men det tal som får anses vara det politiskt mest intressanta kommer hållas på onsdag kväll av Magdalena Andersson.

Intresset kan hon tacka Lawen Redar för. Temperaturen har höjts.

Låt oss hoppas att S-ledarens tal innehåller de radikala bostadspolitiska förslag det här landet behöver.