”Vad det har blivit av vårt Sverige?” Jimmie Åkesson är första talare på Almedalsveckan i Visby. Inför 2 000 åskådare inledde han med en väntad dystopisk verklighetsbeskrivning – och ett litet skämt om att sommaren är kort.  

Och efter en lång (!) transportsträcka om kriminalitet släpper han den egentliga bomben: Sverigedemokraterna ska bli skolparti.  

Nytt skolparti

Med en nyfunnen oro för en svajande svensk klassrumsdisciplin hoppas Jimmie Åkesson kunna återvinna det förtroende som fått sig en rejäl törn efter sitt EU-valsfiasko. 

Genom att tillämpa sin förklaringsmodell ”det är invandrarnas fel” piskar han än en gång upp den konfliktlinje han vill se i svensk politik: den som drar en linje mellan svensk och ickesvensk. Integration vill han inte veta av, den får invandrarna själva lösa. 

Från utsatta och bespottade SD, tillbaka till hårda och mäktiga SD. Det SD som säger sig vunnit både frågan om invandringen och kriminaliteten. 

Åkesson målar upp en bild av att elever med bristande språkkunskaper är det största problemet med svensk skola. Vem som äger skolan spelar, enligt honom, ingen som helst roll så länge det funkar. 

Undermålig analys

Men det funkar ju inte. Något som de politiker som inte har nära relationer med människor som skor sig på skolmarknaden begriper. Och Sveriges lärare, inte minst. 

Invandrare kan ju knappast beskyllas för att skolpengen blir dyrare till följd av friskolornas överetablering. Kommunpolitiker kämpar ju med att hålla friskolor borta

Det är inte heller invandrarnas fel att lärarna undervisar allt fler elever per klass, har allt större administrativ börda och har allt mindre tid över till planering, uppföljning och efterarbete. 

Inte heller är det invandrarnas fel att elevassistenter, med ett uttalat uppdrag att värna klassrumsmiljön, sägs upp i många delar av landet till följd av pressade kommunbudgetar. 

Mindre resurser – men elever ska veta hut

Men det struntar Jimmie Åkesson i. Likt en papegoja upprepar han samma sak, oavsett politikområde. Invandringen är problemet, stigmatisering och repression är svaret. Den som inte kan tolerera att konstant utkrävas mer ansvar utifrån just etnicitet kan lämna landet. 

Jimmie Åkesson bryr sig inte om vem som äger skolan hans son går på. Annat är det för skolpersonalen som på privata skolor får färre kollegor, sämre lön, sämre lokaler och pressas att generera vinst snarare än utveckling och utbildning. 

Där elever får bättre betyg för att snygga till statistik men lyckas sämre på högskolan. Kanske borde Åkesson bemöda sig med att prata med någon annan lärare än Jomshof?

Sverigedemokraterna är inte ute efter en fungerande svensk skola. De har inget intresse av att se till att fler ungar rustas inför ett vuxenliv eller att skolpersonal ska ha en dräglig arbetsmiljö. Men eleverna ska ”veta hut”, det är viktigt. 

Flytta fokus från trollfabriker

”Förändring på riktigt” står det på flaggorna som hans fans viftar med. Hur lärarnas kläder, ännu fler underkända elever eller att beskylla elever med undermåligt språk kommer att lösa de utmaningar den svenska skolan står inför är och förblir ett mysterium. 

Jimmie Åkesson ska åka hem i eftermiddag. Hans desperata försök att få Sverigedemokraterna att framstå som ett seriöst alternativ lämnar oss tyvärr bara med disparata utspel med exakt samma icke-lösning som alltid. 

Men väljarnas fokus ska bort från SD-ledda trollfabriker, uteslutna rasistiska företrädare och att de befinner sig i en förtroendekris. Tillbaka till invandringens problem och invandrarnas ansvar att lösa dessa. 

Hatar du invandrare så pass mycket att du kan tänka dig att offra både din och andras välfärd är detta parti för dig.