Arbetsolyckor som aldrig anmäls, tre gånger så många arbetsolyckor. Statliga Samhall lever med en fullständigt oacceptabel olycksstatistik.

En granskning i tidningen Fastighetsfolket visar att Samhall, det statliga företag som ska erbjuda anpassade arbeten till personer med funktionsnedsättningar, under många år regelmässigt har missat att anmäla arbetsolyckor som lett till sjukskrivningar till Försäkringskassan.

Inte mindre än 820 fall har Fastighetsfolket grävt fram där en anmälan enligt lag skulle ha sänts till Försäkringskassan men där Samhall aldrig förde saken vidare.

Det har betydelse både för ersättning från Försäkringskassan och genom avtalsförsäkringen AFA Försäkring.

Blir svårt att utreda

Ett statligt bolag som Samhall, med den speciella roll företaget har på svensk arbetsmarknad för att skapa arbete till en utsatt grupp som inte har de perfekta förutsättningarna för den reguljära arbetsmarknaden, måste självklart lära sig att följa svensk lag.

Man blir förbluffad över att denna grundläggande insikt inte verkar ha funnits i företaget.

Efter Fastighetsfolkets avslöjande har Samhall lovat skicka in de oanmälda arbetsolycksfallen.

Det går dock bara att få ersättning från Försäkringskassan sex år tillbaka i tiden från anmälningsdagen. De arbetsolycksfall som inträffade före 2018 och som aldrig anmäldes till Försäkringskassan faller därmed för åldersstrecket, och resten blir svårare att utreda.

För att få livränta är utsikterna ännu sämre. Där måste nämligen en läkare ha bedömt att din arbetsskada kommer att påverka din inkomstförmåga under minst ett år framåt i tiden, och en sådan bedömning kan inte göras i efterhand.

Detta är inte heller det första avslöjandet om Samhall.

Dålig arbetsmiljö är en följetong

För någon vecka sedan rapporterade samma tidning om hög olycksstatistik på Samhall.

Under fem år, 2018 – 2022, skadade sig dubbelt så många på Samhall som på övriga arbetsmarknaden.

Under 2023 steg olyckssiffran ytterligare, till nästan tre gånger så många arbetsolycksfall på Samhall jämfört med på övriga arbetsmarknaden.

Och det är ju fullständigt fruktansvärt. Så vad är det egentligen som pågår på Samhall?

Företaget får årligen 6,6 miljarder kronor av staten för att ge personer med funktionsnedsättningar ett jobb. Det är en viktig uppgift.

Ändå är larm om dålig arbetsmiljö på Samhall en följetong.

Ansvaret vilar tungt på Samhall

Redan 2020 påtalade Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för fackförbundet Fastighets, att Samhalls stora upphandlingar ledde till sämre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket inledde då också en tillsyn av Samhalls arbete som lovade förbättringar.

Med tre gånger så hög olycksstatistik som arbetsmarknaden i övrigt under 2023 ser vi att inte tillräckligt mycket har skett.

Med 820 arbetsolyckor som aldrig rapporterats till Försäkringskassan har definitivt inte tillräckligt mycket gjorts.

För ett år sedan fick Samhall även skarp kritik från Riksrevisionen för att de misslyckas med sitt uppdrag att ge anpassade jobb, att de massproducerar liknande enahanda jobb och därmed missar uppdraget om att ge de anställa utveckling i arbetet.

Vi lever i en högerextrem tid när människor med funktionsnedsättningar skjuts alltmer i bakgrunden. Bevare oss väl för att också det statliga företag som ska säkra arbeten för denna utsatta grupp även de går diskrimineringen till mötes.

Ansvaret, det faktiska och det moraliska, vilar tungt på Samhall.

Det minsta kravet är att de ska följa svensk lag.