Drygt 24 300 kronor i månaden, eller 292 000 kronor på ett år, var medianen för disponibel inkomst i Sverige 2022. 

Det betyder att den person som hamnar precis mitt i inkomstfördelningen hade så mycket pengar kvar att röra sig med efter att skatt och till exempel studielån var betalda, enligt SCB:s beräkningar.

Men skillnaderna mellan olika bostadsområden är stora. 

I Höglandet i stadsdelen Bromma i Stockholm ligger den disponibla inkomsten högst, med ett medianvärde på 56 908 kronor. 

Det är 4,6 gånger högre än i Gamlegården i Kristianstad där inkomsten var lägst med 12 408 kronor. 

Av de 25 områden som har högst medianinkomster ligger 21 i Stockholmsområdet. I botten är det mer spritt över landet men 6 av de 25 med lägst ekonomisk standard ligger i Malmö.

Sök efter din kommun i kartan som Arbetet sammanställt utifrån SCB:s statistik.  Klicka sedan på ditt område för att se hur mycket pengar medianpersonen i dina kvarter har att röra sig med efter skatt. Du kan också se hur mycket den disponibla inkomsten ökat eller minskat under krisåren, från 2019 till 2022. 

Tjänar du mer än dina grannar?

Sök efter din kommun i listan och klicka på den stadsdel du vill veta mer om. Uppgifterna gäller medianvärde för disponibel inkomst, alltså summan av alla skattepliktiga inkomster minus skatt och andra negativa transfereringar. Källa: SCB

Disponibel inkomst

Den disponibla inkomsten är summan av alla skattepliktiga inkomster (både från arbete, kapital och ersättningar) minus skatt och övriga negativa transfereringar så som till exempel återbetalt studielån och underhållsbidrag. Det är ett mått som visar hur mycket pengar individer i olika grupper har att röra sig med, eller får kvar i plånboken som man brukar säga. 

När SCB använder begreppet för att jämföra ekonomisk standard vägs också uppgifter om antal vuxna och barn i hushållet in.Hushållets sammanlagda disponibla inkomster fördelas lika på de vuxna. Beloppen är fastprisberäknade, vilket innebär att inflationen vägts in.  

Genom att titta på medianinkomst, alltså det mittersta värdet, i stället för medelinkomst får man uppgifter som är mer jämförbara då de inte påverkas av enstaka extrema inkomster som bara ett fåtal når upp till.

Källa: SCB

Högsta och lägsta inkomster i landet