Henric Andersson Sjöqvist har jobbat på Bravida sedan 2002, främst med att laga vitvaror hos bostadsbolagens hyresgäster.

– Jag gillar maskiner och att lösa problem, så jag har världens bästa jobb. Ofta är vi väldigt välkomna då vi är där för att hjälpa till, och jag tycker om att träffa människor, säger han till Tidningen Elektrikern.

Men det var när han arbetade på ett bygge i Trollhättan i oktober förra året som olyckan var framme.

– Jag hade arbetat med att gjuta dosor i en månad ungefär, och satt mycket på knä. Mitt jobb är väldigt mycket knäsittande, och här var det betonggolv, väldigt hårt, även om man har knäskydd.

– Det började bli svårt att ta sig upp, så jag tänkte att det är väl inte fel att vara med på gymnastiken, berättar Henric Andersson Sjöqvist.

”Jag förstod att något var fel, att jag skadat mig”

Men en stund senare, under den dagliga morgongymnastiken på bygget, vred Henric på benet och det smärtade till.

– Jag tappade balansen och benen vek sig. Jag förstod att något var fel, att jag skadat mig, säger han.

Henric sökte läkarvård för sitt skadade knä, och skickades mellan olika vårdgivare till dess att han till slut fick en magnetröntgen. En röntgen som visade att menisken var mosad och delad. Knät var allvarligt skadat.

Han anmälde sin skada till Afa-försäkring, som till hans förvåning ett par månader senare avslog hans ärende med motiveringen att det inte var något olycksfall i arbetet.

”Att du vrider till knäleden och får ont i knät är inte ett olycksfall enligt de försäkringsvillkor och den praxis som finns när det gäller försäkringen”, skriver Afa i sitt beslut om avslag och fortsätter:

”Den händelse som orsakade skadan ska ha varit kortvarig, ovanlig och oförutsedd för att kunna räknas som ett olycksfall. Exempel på olycksfall är att man ramlar, halkar eller skär sig”.

Inga problem med anmälan om strömgenomgång

– Samtidigt som det med knät hände hade jag även två strömgenomgångar som jag anmälde till Afa, och med dem var det inga krångligheter. De fick jag igenom, berättar Henric.

Under vintern, våren och sommaren fortsatte Henric att arbeta, med stora smärtor tills det inte gick längre.

– Hela sommaren var det riktigt jäkligt att jobba, jag hade ont i knät hela tiden. Så i augusti så sjukskrev jag mig helt.

– Det var först då jag orkade ta tag i min skadeanmälan, och ringde facket. Men då hade preskriptionstiden för överklagan hos Afa gått ut, och de kunde inte hjälpa mig, berättar Henric.

Här ska tilläggas att Henric har diagnosen dystymi, en långvarig mild depression, och har svårt att ta itu med saker. Han hade missat att läsa brevet från Afa ordentligt där det stod att en överklagan efter deras slutgiltiga beslut skulle lämnas in senast i början av augusti. Nu var det i slutet av augusti.

– Jag har svårt att ta för mig saker, det är ett handikapp. Men jag trodde att det fungerade så att vi var försäkrade för skador under arbetstid.

Hur mår du i dag?
– Det är olika, i dag är en bra dag. Men jag har ont, käkar värktabletter och väntar på operation.

– Det har blivit mycket dyrare med allt i Sverige, med högre räntor och ökade kostnader för mat och så vidare. Samtidigt som jag har fått en mycket lägre inkomst har kostnader för resor och läkare och så vidare har tillkommit. Så visst påverkar det, jag har inte samma ekonomiska utrymme i dag. Men det var ju det jag trodde att jag var försäkrad mot. Att om du skadar dig på jobbet så ska du inte drabbas ekonomiskt. Men så visade sig inte vara fallet.

Afa: Skador under friskvård omfattas inte

Per Winberg är utbildningsledare på Afa försäkring och svarar på Elektrikerns frågor.

Han säger att han inte kan uttala sig om enskilda fall. Men generellt så gäller att för att få en arbetskada godkänd som arbetsskada olycksfall så måste skadan ha orsakats av något utanför kroppen.

– Ja, något händer utanför kroppen som utlöser besvären inne i kroppen.

Skador under friskvård på betald arbetstid kan i vissa speciella fall prövas som arbetsskada. Men det beror på om man har ett jobb där det krävs att man är i fysiskt skick för att klara av jobbet, som brandmän. Byggarbetare ingår inte i den gruppen.

– Skador under friskvård omfattas inte för den här yrkesgruppen.

Elektrikerförbundet: Afa gör rätt bedömning

Michael Bentin är ansvarig ombudsman för försäkringar på Elektrikerförbundet, han ger Afa försäkring rätt i sin bedömning av Henric Andersson Sjöqvist ärende.

– När det sker en skada så ska det ske från utifrån kommande händelse och inte en planerad händelse. Ett liknande fall kan vara om en person ska lyfta en kabeltrumma som väger 35 kilo och vid lyftet så smäller det till i ryggen. Då är det en planerad händelse. Men däremot om man bär en kabeltrumma och halkar till på en isfläck, och det därigenom knäcker till i ryggen och man blir skadad, då är det en olyckshändelse.

Men Henric här ovan har inte rätt till ersättning på grund av att det var under gymnastiken han skadade sig?
– Nej inte i det här fallet. Men hade han under gymnastiken halkat på en gren och skadat sig, då är det en olyckshändelse. Då skulle han få rätt till ersättning för olycksfall.

– Viktigt att komma ihåg är att om han blir långtidssjukskriven så ska han anmäla detta till Afa, för från och med dag 15 träder AGS* i kraft.

”Viktigt att beskriva vad som hänt”

Har du några tips till medlemmar som skadar sig i jobbet?
– När du anmäler din skada är det viktigt att beskriva utförligt vad som har hänt, att du verkligen lägger tid på att göra anmälan korrekt på en gång, för att annars kan du få avslag i onödan.

– Och det är viktigt att du verkligen anmäler om du skadar dig i jobbet, även vid små skador. Det kommer in alldeles för få skadeanmälningar från våra medlemmar, även fast vi vet att väldigt många skadar sig på jobbet. Det gör att omvärlden tror att skadorna är mycket färre än de verkligen är. Och du kan få pengar om du till exempel skär dig vid kabelskalning, för det är betraktat som ett olycksfall.

*AGS = Kollektivavtalad ersättning vid sjukskrivning. Försäkringen ger dig ytterligare cirka 10 procent i ersättning utöver de cirka 80 procent du får från Försäkringskassan. Pengarna från AGS betalas ut från dag 15 och längst till och med dag 360.

Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Elektrikern som tillsammans med Arbetet och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.